PARTNER PORTALU
  • BGK

GUS: Liczba ludności w 2015 r. większa niż prognozowano

  • MN    15 lipca 2016 - 13:21
GUS: Liczba ludności w 2015 r. większa niż prognozowano
2015 to drugi rok objęty prognozą GUS (fot. publicdomainpictures.net)

• Główny Urzad Statystyczny zaprezentował monitoring wyników Prognozy ludności Polski na lata 2014- 2050 roku.
• Krótka analiza dotyczy różnic między prognozowanymi a rzeczywistymi wielkościami urodzeń, zgonów oraz liczebności populacji dla 2015 roku.
• W 2015 roku rzeczywista liczba ludności była wyższa od prognozowanej o 18,2 tys. osób.
Według stanu na 31 grudnia 2015 r., rzeczywista liczba ludności w 2015 roku była wyższa od prognozowanej o blisko 18,2 tys. w tym w miastach o około 37 tys. Na obszarach wiejskich prognozowane stany ludności były zawyżone o około 18,8 tysiąca. 

W przekroju wojewódzkim niedoszacowanie wystąpiło w dziesięciu województwach, natomiast w lubelskim, lubuskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim liczba ludności była niższa niż prognozowano.

W liczbach bezwzględnych największe różnice odnotowano w mazowieckim i zachodniopomorskim, gdzie bilans ludności wykazał stan wyższy od prognozowanego o 8 tys. w pierwszym z nich, a o 2,1 tys. mniejszy w drugim z wymienionych województw.

Jedynie w pięciu województwach (kujawsko-pomorskim, lubelskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim) populacja miast była mniej liczna niż przewidywano. W dziewięciu województwach prognozowana liczba ludności na wsi była wyższa od rzeczywistej.

Więcej urodzeń niż prognozowano

Prognozowana na 2015 r. liczba urodzeń była niższa od rzeczywistej o 4,2 proc., czyli 15,4 tys. W miastach niedoszacowanie wyniosło 15,9 tys. (7,3 proc.), podczas gdy na obszarach wiejskich urodziło się o 488 więcej dzieci niż zakładano (0,3 proc.).

We wszystkich województwach rzeczywiste urodzenia przewyższały prognozowane – skala rozbieżności wynosiła od 0,3 proc. (warmińsko-mazurskie) do 7,1 proc. w opolskim. W części miejskiej województw błąd prognozy zawierał się w przedziale od 3,7 proc. (śląskie) do 10,9 proc. (opolskie, lubelskie), zaś w na obszarach wiejskich województw od 0,15 proc. (świętokrzyskie) do 5,4 proc. (kujawsko-pomorskie). Jedynie w województwie lubuskim przekroczył 10 procent.

O ile w miastach wszystkich województw prognozowane urodzenia były zaniżone, o tyle na obszarach wiejskich, w dziesięciu województwach wystąpiła sytuacja odwrotna – prognozowane urodzenia były wyższe od rzeczywistych. Minimalne, nieistotne różnice między wielkościami prognozowanymi a danymi urzędów stanu cywilnego w zakresie urodzeń wystąpiły w województwie świętokrzyskim oraz podlaskim. Zaobserwowano wzrost intensywności urodzeń, który jest szczególnie widoczny wśród kobiet w wieku 27-33 lat. Dla pozostałych przedziałów wiekowych wystąpiły nieistotne różnice między założonymi w prognozie a rzeczywistymi wartościami. W stosunku do 2014 r. liczba urodzeń jest mniejsza.

Współczynnik dzietności dla Polski w 2015 roku wyniósł 1,29 i był o 0,05 wyższy od prognozowanego.

Liczba zgonów również wyższa niż zakładano

W 2015 r. zmarło 395 tys. osób tj. o 8,1 tys. więcej niż prognozowano, z czego według płci – o 4 tys. więcej mężczyzn oraz o 4,2 tys. więcej kobiet. Prognozowana liczba zgonów była niższa od rzeczywistej we wszystkich województwach poza kujawsko-pomorskim, w którym zmarło mniej osób niż zakładano w prognozie. W części miejskiej województw mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego wartości prognozowane były najbliższe rzeczywistym, zaś największe rozbieżności wystąpiły w województwie podkarpackim i lubuskim.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.