PARTNER PORTALU
 • BGK

GUS o ubóstwie i niedostatku w województwach Polski

 • MIW    23 stycznia 2018 - 22:23
GUS o ubóstwie i niedostatku w województwach Polski
W polskich miastach w skrajnym ubóstwie żyło w 2016 r. prawie 3 proc. ludności (zdjęcie ilustracyjne, fot. pixabay.com)

W 2016 r. zasięg ubóstwa skrajnego na wsi był prawie trzykrotnie wyższy niż w miastach. O ile w miastach w skrajnym ubóstwie żyło prawie 3 proc. ludności (od ok. 1 proc. w największych ośrodkach do 4 proc. w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców), to na wsi odsetek osób żyjących poniżej minimum egzystencji wyniósł 8 proc. Dane takie przynosi opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny raport „Ubóstwo w Polsce w latach 2015 i 2016”.
 • Zasięg ubóstwa zróżnicowany jest nie tylko między województwami, ale także w ich obrębie.
 • Wskaźnik ubóstwa skrajnego dla całego województwa mazowieckiego należy do najniższych w kraju, ale jeśli wyłączyć z tych szacunków stolicę, to ten sam wskaźnik przyjmuje wartość zbliżoną do średniej dla Polski
 • Mniej więcej co druga osoba na wsi żyła w niedostatku.

Analizując problem ubóstwa w kontekście regionalnych GUS podaje, że w 2016 r. najwyższą stopę ubóstwa skrajnego odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim i woj. podkarpackim oraz woj. lubelskim, świętokrzyskim i wielkopolskim (po ok. 7-9 proc.). Z kolei najniższą wartość tego wskaźnika odnotowano w województwach: lubuskim, łódzkim, dolnośląskim, śląskim i mazowieckim (po ok. 2-3 proc.). GUS zwraca jednak uwagę, że zasięg ubóstwa zróżnicowany jest nie tylko między województwami, ale też w ich obrębie. Symptomatyczne są chociażby dane dotyczące Mazowsza. Wynika z nich, że o ile wskaźnik ubóstwa skrajnego dla całego województwa mazowieckiego należy do najniższych w kraju (wynosi ok. 3 proc.), to już po wyłączeniu z szacunków stolicy ten sam wskaźnik przyjmuje wartość zbliżoną do średniej dla Polski (ok. 5 proc.).

Czytaj: Wskaźnik ubóstwa w 2015 r.: Najwięcej biednych rodzin jest w województwie lubelskim i świętokrzyskim

- Rozdźwięk ten wskazuje na istotne różnice pomiędzy stolicą a resztą województwa – podkreśla GUS.

Raport pokazuje również terytorialne zróżnicowanie jeśli idzie o występowanie niedostatku. Jak informuje GUS, w niedostatku najczęściej żyli mieszkańcy wsi, gdzie takiej sytuacji doświadczała więcej niż co druga osoba. Dla porównania - w miastach liczących sobie co najmniej 500 tys. mieszkańców odsetek ludności żyjącej w gospodarstwach domowych o wydatkach niższych od minimum socjalnego wynosił ok. 19 procent, w miastach liczących sobie od 200 do 500 tys. mieszkańców – 29 proc. , w tych zamieszkałych przez 100 – 200 tys. osób – niespełna 31 proc., tych liczących sobie od 20 do 100 tys. mieszkańców – 37 proc., zaś w tych niespełna 20-tysięcznych skala niedostatku wyniosła blisko 39 proc.

Czytaj: Środowiskowa pomoc społeczna w Polsce. GUS o efektach 500 Plus

Rozpatrując sprawę w ujęciu regionalnym okazuje się, że najwyższe odsetki osób dotkniętych niedostatkiem w 2016 roku odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (ok. 54 proc.), podkarpackim i świętokrzyskim (po ok. 53 proc.). Najmniej zaś dotknięte niedostatkiem województwa to: mazowieckie (ok. 31 proc.), opolskie, łódzkie, lubuskie, dolnośląskie i śląskie (po ok. 33 proc.). Przy czym w przypadku Mazowsza GUS zwraca jednak uwagę, że gdyby wyłączyć Warszawę, to odsetek osób żyjących w niedostatku zwiększyłby się o ok. 10 p. proc.×
KOMENTARZE (2)

 • Bida z Nędzą, 2018-01-25 11:58:37

  Ubóstwo to dopiero maja osoby niepełnosprawne. Zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych od 2006 roku wynosi marne 153 złote miesięcznie i przez te 12 lat nie wzrósł, nawet o 1 grosz.
 • malkontent, 2018-01-24 14:15:21

  "to na wsi odsetek osób żyjących poniżej minimum egzystencji wyniósł 8 proc" Bzdura! Nie da się żyć poniżej minimum egzystencji.