PARTNER PORTALU
  • BGK

GUS: Tak pobierano świadczenia rodzinne w poszczególnych województwach

  • MN    16 grudnia 2016 - 13:44
GUS: Tak pobierano świadczenia rodzinne w poszczególnych województwach
W raporcie GUS beneficjenci świadczeń rodzinnych – inaczej świadczeniobiorcy – to rodziny pobierające świadczenia na dzieci pozostające na utrzymaniu oraz osoby pełnoletnie uprawnione do świadczeń na siebie. (fot. GUS)

• W 2015 r. w Polsce średnio miesięcznie około 1809,7 tys. osób korzystało z różnego rodzaju świadczeń.
• W porównaniu z 2014 r. liczba świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń rodzinnych zmniejszyła się o 4,1 proc.
• Beneficjenci świadczeń rodzinnych w ciągu 2015 r. otrzymali świadczenia na łączną kwotę blisko 7,5 mld zł, o 8,6 proc. wyższą niż w roku poprzednim.
Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące liczby pobieranych świadczeń w poszczególnych województwach. Z danych wynika, że wśród wydatków na świadczenia rodzinne wyraźnie dominują dwie grupy: pierwsza to wydatki na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, czyli pomoc skierowana do rodzin z dziećmi (50,1 proc. ogółu wydatków), a druga to wydatki na świadczenia opiekuńcze, pomoc skierowana dla osób niepełnosprawnych (46,1 proc. ogółu wydatków).

Najwyższy udział rodzin z dziećmi pobierających świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu odnotowano w województwach: podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim, gdzie wskaźnik ten przekroczył 25 proc. i w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, gdzie wskaźnik przekroczył 23 proc., a najniższy w województwach: śląskim (12,8 proc.), opolskim i dolnośląskim (powyżej 13 proc.).

Wśród rodzin pobierających świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu, rodziny pełne stanowiły 78,4 proc. (821,2 tys. rodzin), pozostałe to rodziny niepełne (226,2 tys. rodzin). GUS zwraca uwagę, że struktura rodzin pobierających świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu w podziale na pełne i niepełne wykazuje znaczne zróżnicowanie terytorialne.

Najwyższy odsetek rodzin niepełnych odnotowano w 2015 r. w południowo-zachodniej Polsce, tj. w województwie: dolnośląskim, śląskim i lubuskim, gdzie udział rodzin niepełnych w liczbie rodzin pobierających świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu wynosił ponad 32 proc.. Najniższy odsetek rodzin niepełnych w zbiorowości pobierających świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu występował w południowo-wschodniej Polsce, w województwach: podkarpackim i małopolskim (poniżej 13 proc.).

Dzieci w rodzinach korzystających z zasiłku rodzinnego

GUS przypomina, że głównym kryterium uprawniającym do otrzymania zasiłku rodzinnego jest posiadanie dziecka (dzieci) na utrzymaniu i przeciętny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nieprzekraczający progu dochodowego, który do 31 października 2015 r. wynosił 574 zł na osobę, a jeżeli w rodzinie występuje dziecko niepełnosprawne 664 zł na osobę, a od 1 listopada 2015 r. odpowiednio 674 zł i 764 zł. W 2015 r. zasiłki rodzinne otrzymywało ponad 1034 tys. rodzin i w porównaniu z 2014 r. zbiorowość ta zmniejszyła się o 6,5 proc..

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.