Ilu emerytów żyje w skrajnym ubóstwie?

4 proc. osób powyżej 65 lat żyła w 2014 r. w gospodarstwach domowych o wydatkach niższych od minimum egzystencji wynika z badania GUS.
Ilu emerytów żyje w skrajnym ubóstwie?
4 proc. osób powyżej 65 lat żyła w 2014 r. poniżej minimum egzystencji. Fot. Pixabay.com

Podobnie jak w poprzednich latach zasięg ubóstwa skrajnego na wsi był w 2014 r. ponad dwukrotnie wyższy niż w miastach. Różnica ta jest szczególnie wyraźna, gdy sytuację na wsi porównuje się z sytuacją w największych miastach (500 tys. lub więcej mieszkańców).

W skrajnym ubóstwie żyło w 2014 roku prawie 5 proc. mieszkańców miast (od ok. 1 proc. w największych miastach, do prawie 9 proc. w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców).

Na wsi odsetek osób żyjących poniżej minimum egzystencji wyniósł prawie 12 proc. Najwyższym odsetkiem ubogich osób na wsi odznaczały się rodziny nie mające własnego gospodarstwa rolnego i utrzymujące się głównie ze świadczeń społecznych innych niż emerytura i renta (ok. 42 proc.).

Mieszkańcy wsi stanowili ponad 60 proc. osób żyjących poniżej granicy ubóstwa skrajnego, podczas gdy udział ludności wiejskiej wśród ogółu ludności Polski wynosił mniej niż 40 proc..

Z badania wynika też znaczne terytorialne rozpiętości w ocenach zasięgu ubóstwa skrajnego. Na poziomie regionów stopa ubóstwa skrajnego wahała się w 2014 r. od ok. 5 proc. w regionie centralnym do około 10 proc. w regionach północnym i wschodnim natomiast na poziomie województw – od ok. 5 proc. do ok. 15 proc.

Najwyższą stopę ubóstwa skrajnego zanotowano w województwach: warmińsko mazurskim (prawie 15 proc.) oraz świętokrzyskim (ok. 12 proc.).

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Ale za to, poprzedni rząd spod szyldu POkrętaczy, działając w białych rękawiczkach, zadbał o to aby Żydom i Kościołowi oddać wszystko czego tylko zażądają, nadto, zachodnim bankom i korporacjom finansowym w ramach oczywiście kapitału zachodniego lecz poprzez ciężką i marnie płatną pracę Polaków, stw...orzyć wszystkie warunki do odpływu wielkich zysków z Polski, bez wnoszenia odpowiednich podatków, do polskiego Skarbu Państwa. Dlatego obecnie POkrętacze, tak mocno krytykują program PiS 500+, który jest nadzieją dla wielu polskich rodzin. Za czasów Tuskolandii, takiej nadziei, POkrętacze, nikomu nie dawali. rozwiń

piaskowy, 2016-02-09 15:13:38 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE