PARTNER PORTALU
  • BGK

Inkubatory przedsiębiorczości dla osób 50+

  • PAP    8 maja 2013 - 16:22
Inkubatory przedsiębiorczości dla osób 50+

Inkubatory przedsiębiorczości dla osób 50+, czy też powołanie grup wsparcia dla nich - to niektóre pomysły Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na skuteczniejszą aktywizację starszych osób na rynku pracy na najbliższe lata. Miałyby w tym pomóc środki unijne.
Powiedział o tym dyrektor departamentu analiz ekonomicznych i prognoz w resorcie pracy Grzegorz Baczewski, który w środę w Białymstoku wziął udział w konferencji "Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń".

Była to ostatnia z cyklu szesnastu takich regionalnych konferencji, które od września 2012 roku odbyły się we wszystkich województwach. Służyły promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób po 50. Konferencje były elementem projektu, który dzięki środkom z UE z programu Kapitał Ludzki zrealizowało Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wspólnie z ministerstwem pracy oraz Uniwersytetem Łódzkim. W spotkaniach brali m.in. udział pracownicy instytucji rynku pracy czy pomocy społecznej, samorządowcy.

Czytaj też: Osoby 50+ masowo wycofują się z aktywności zawodowej i społecznej

Jednym z celów tego projektu była też promocja rządowego programu "Solidarność Pokoleń" na rzecz osób z grupy wiekowej 50+, który jest wdrażany od 2008 roku. Program ten zakłada, że do 2020 roku połowa osób z grupy 50-64 lata ma mieć pracę. Ze wstępnych ocen resortu pracy wynika, że wskaźnik ten powinien zostać osiągnięty, ale trzeba kolejnych działań. Dane z lat 2008-2012 wskazują, że wskaźnik ten wzrósł z 31 do 38 proc., ale wciąż jest to poniżej średniej w UE - powiedział Baczewski.

Dodał, że pozytywne skutki tego programu to także oszczędności, jakie mają pracodawcy, którzy zatrudniając osoby 50+, korzystały z przywilejów obniżających koszty pracy: zwolnienia ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz skrócenie okresu choroby, za który pracodawca płaci pracownikowi wynagrodzenie z 33 do 14 dni.

"To są bardzo wyraźne oszczędności. Do 2011 roku w sumie z tych form pracodawcy zaoszczędzili około 1,8 mld zł. To są potężne pieniądze" - mówi Baczewski. Dodaje, że takie ulgi powinny skłaniać pracodawców do wspierania osób 50+, ale być może wciąż jest to "niewystarczająca zachęta" i może też jest za mało informacji na temat tych zagadnień zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Resort chce to poprawić. "To jest jedno z podstawowych zadań" - dodał Baczewski.

Osoby po 50. często "wypadają" z rynku pracy, bp np. zajmują się dziećmi, starszymi rodzicami, przechodzą na renty, korzystają ze świadczeń przedemerytalnych. Ich kwalifikacje zawodowe często się dezaktualizują. Ci, którzy znajdują zatrudnienie, trafiają głównie do sektora publicznego, bo zatrudnienie jest tam stabilniejsze - poinformował Baczewski.

Trudniej zachęcić takie osoby do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, są problemy z naborem takich osób do różnych tego typu projektów, gdzie można otrzymać pieniądze na taką działalność. Z analiz MPiPS wynika, że ponad połowa badanych mówi, że nie chce się aktywizować, bo "nie chcą nic robić" z powodów mentalnych, bo dostosowały się do bierności i ciężko jest ich skłonić do zmiany. Nie są zbierane szczegółowe dane o tym, ile osób z grupy 50+ skorzystało np. z funduszy unijnych na działalność gospodarczą.

Ministerstwo pracy proponuje, by w najbliższych latach, wykorzystując nowe fundusze unijne, spróbować powołać, np. przy samorządach województw, inkubatory przedsiębiorczości dedykowane specjalne osobom 50+, gdzie osoby takie znajdą wszelkie fachowe wsparcie zawodowe.

Miałaby też powstać sieć regionalnych i lokalnych koordynatorów, grup wsparcia dla osób 50+, najlepiej składających się z ich rówieśników, bo z różnych badań wynika, że osoby starsze chętniej korzystają z kontaktów i doświadczeń swoich rówieśników, a nie osób młodych, które "mówią innym językiem". Dodał, że widać iż np. zapisują się na szkolenia, o których dowiedzieli się od swoich znajomych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest w trakcie oceny programu "Solidarność Pokoleń". Baczewski poinformował, że do końca 2013 roku nowa wersja tego programu zostanie przedstawiona Radzie Ministrów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • POkłosie, 2013-05-09 04:37:02

    POproszę o statystykę, ilu bezrobotnych otrzymało zatrudnienie w 2012r na jednego zatrudnionego w urzędzie zatrudnienia?? !!!! ?????