PARTNER PORTALU
  • BGK

Już prawie 1200 radnych zrzekło się mandatu w tej kadencji. Oto aktualne statystyki

  • TK    26 marca 2018 - 14:20
Już prawie 1200 radnych zrzekło się mandatu w tej kadencji. Oto aktualne statystyki
Niemal połowa wygaśnięć kadencji radnych, to pisemne zrzeczenie się mandatu (Fot. e-poniatowa.pl)

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała aktualną statystykę dotyczącą wygaśnięć mandatów radnych i wójtów (burmistrzów/prezydentów). Najczęstszą przyczyną wygaśnięcia mandatu radnego, jest pisemne zrzeczenie się mandatu. W bieżącej kadencji, na rezygnację zdecydowało się 1163 radnych. Dominującą przyczyną skrócenia kadencji wójta lub burmistrza, była śmierć.
  • Kodeks Wyborczy przewiduje w sumie 11 możliwości wygaśnięcia mandatu radnego lub wójta.
  • Jak wynika z informacji PKW, w bieżącej kadencji, stwierdzono 2424 wygaśnięć mandatów radnego (sejmików, powiatów, gmin i rad dzielnic) oraz 51 wygaśnięć mandatów wójtów.

Radni najczęściej przedwcześnie kończyli kadencję z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. Na taki krok zdecydowało się w sumie 1163 radnych w tym: radni sejmików (95), radni powiatów (292), radni miast na prawach powiatu (199), radni gmin (540) i radni dzielnic (37). Największa liczba radnych zrezygnowała w woj. mazowieckim (149), najmniejsza w woj. świętokrzyskim (18).

Czytaj także: Wygaśnięcie mandatu prezydenta Lublina wróci na wokandę w kwietniu

Drugą najczęstszą przyczyną wygaśnięcia mandatu radnego, jest wybór na wójta/burmistrza/ prezydenta gminy/miasta. W bieżącej kadencji do takich sytuacji doszło 563 razy, z czego zdecydowanie najczęściej dotyczyło to rad powiatów (388 radnych). Mandaty 450 radnych wygasły z powodu śmierci.

Pozostałe przyczyny wygaśnięć mandatu radnego to: utrata prawa wybieralności lub nieposiadanie go w dniu wyborów (56 przypadków), odmowa złożenia ślubowania (23), naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności (73), niezłożenie w terminie oświadczenia o stanie majątkowym (16), odwołanie rady w drodze referendum (15), orzeczenie o nieważności wybory rady lub radnego (67).

Kodeks Wyborczy przewiduje również wygaśnięcie mandatu w przypadku zmian w podziale terytorialnym państwa oraz rozwiązanie przez Sejm, jednak żaden z nich nie znalazł zastosowania podczas kadencji 2014- 2018.

Czytaj także: Jest decyzja WSA ws. wygaśnięcia mandatu prezydenta Radomia

W przypadku wójtów i burmistrzów, stwierdzono wygaśnięcie mandatów 53 osobom. Najczęstszą przyczyną (23 przypadki) była śmierć, a 11 wójtów złożyło oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu.

Pozostałe przyczyny wcześniejszego zakończenia kadencji to: utrata prawa wybieralności (6 przypadków), naruszenie ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach (1), orzeczenie niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej do końca kadencji (2), odwołanie w drodze referendum (4), orzeczenie o nieważności wyboru (4).

Najwięcej mandatów wójtów i burmistrzów wygasło w woj. mazowieckim (9). Tylko w woj. dolnośląskim, swoje funkcje od początku kadencji sprawują wszyscy włodarze.

Artykuł powstał na bazie ostaniach statystyk PKW z 28 lutego 2018 roku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.