PARTNER PORTALU
  • BGK

Katowice: Pomagają seniorom i powalczą o europejską nagrodę

  • aw/pap    16 października 2016 - 08:14
Katowice: Pomagają seniorom i powalczą o europejską nagrodę
Nawiązywania międzypokoleniowych więzi społecznych - miało na celu np. połączenie akcji "Zjedz obiad z seniorem" z programem "Bezpieczna Przystań" (fot.katowice.slaska.policja.gov.pl)

• Poświęcony bezpieczeństwu ludzi starszych katowicki program profilaktyczny "Bezpieczna Przystań" został uznany za najlepszy tego typu w kraju i będzie reprezentował Polskę w konkursie na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości.
• Partnerami programu są: katowicki magistrat, Kuria Metropolitalna w Katowicach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości, która odbędzie się 14-15 grudnia na Słowacji - podała katowicka policja i Urząd Miasta w Katowicach.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10 tys. euro, ponadto przewidywane są dwa wyróżnienia po 5 tys. euro. W zeszłym roku Polskę reprezentował projekt "Cyberprzemoc w szkołach" Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji "Drogowskazy". Za najlepszy został uznany holenderski projekt poświęcony tej tematyce.

Innowacyjny program nie tylko w skali raju

Tym razem Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) ogłosiła konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA), którego tematem jest zapobieganie przestępstwom przeciwko osobom starszym. Niedawno w siedzibie MSWiA odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, której zadaniem było wybranie jednego krajowego projektu do konkursu.

Największą liczbę punktów otrzymał projekt katowickiej policji i Urzędu Miasta w Katowicach pt. "Bezpieczna przystań". Oceniający uznali go za innowacyjny i możliwy do powielenia w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

"Nie ukrywam satysfakcji, że nasz kraj w konkursie ECPA będzie reprezentował katowicki projekt. To kolejny sygnał, że nasze wysiłki zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w mieście są zauważane i doceniane" - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Przypomniał, że miasto kosztem 13 mln zł uruchomiło niedawno Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy. "To nie tylko dowód na to, że bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z priorytetowych zadań samorządu, jakże istotnym dla jakości życia mieszkańców, ale i polem dla całego wachlarza aktywnych działań, na którym odnotowujemy coraz więcej sukcesów" - zaznaczył.

Seniorzy częstymi ofiarami przestępstw

Katowiccy policjanci przypominają, że osoby starsze to grupa szczególnie podatna na stanie się ofiarą przestępstwa. Dlatego opracowali program adresowany do seniorów oraz wszystkich mieszkańców Katowic, którym na sercu leży bezpieczeństwo osób starszych. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa seniorów oraz ograniczenie liczby przestępstw z ich udziałem.

Program ukierunkowany jest na edukację bezpiecznych zachowań wśród seniorów, ale także wzmocnienie społecznego zaangażowania w troskę o bezpieczeństwo osób starszych. Obok tradycyjnej edukacji w zakresie bezpiecznych postaw prowadzonej przez policjantów i strażaków, istotę programu stanowi wzmacnianie więzi społecznych, lepsze wykorzystanie istniejących rozwiązań socjalnych, kulturalnych, zwiększających aktywność osób starszych w celu walki z anonimowością i samotnością.

Autorzy programu podkreślają, że efekt profilaktyczny uwarunkowany jest nie tylko edukacją samych seniorów, ale również dotarciem do ich krewnych, znajomych, sąsiadów, uwrażliwieniem społecznym na ich problemy. Artykuły oraz apele kierowane są zarówno do samych seniorów jak i całej społeczności katowiczan, w celu zwrócenia uwagi na problematykę bezpieczeństwa seniorów, okazania im zainteresowania, poświęcenia czasu i gotowości niesienia pomocy.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.