PARTNER PORTALU
  • BGK

Katowice: Ponad 24 mln zł w przyszłorocznym budżecie obywatelskim

  • PAP/JS    6 marca 2017 - 17:32
Katowice: Ponad 24 mln zł w przyszłorocznym budżecie obywatelskim
Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym to proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. (fot.:PTWP)

• Ponad 24 mln zł będą mieli do rozdysponowania w przyszłorocznym budżecie obywatelskim mieszkańcy Katowic.
• W tym roku mieli wpływ na podział 22 mln zł, w ub. roku była to kwota 20 mln zł.
• Przyszłoroczne projekty będzie można zgłaszać od 13 marca do 12 maja br.
Jak poinformowało  biuro prasowe katowickiego magistratu, choć tamtejsi radni zadeklarowali zabezpieczenie w budżecie na przyszły rok 20 mln zł, podobnie jak w poprzednim roku kwotę tę zwiększyły oszczędności wynikające z realizacji dotychczasowych projektów oraz środki pozostałe z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego.

Wprowadzone na przyszły rok zmiany w zasadach budżetu wynikają ze zgłoszonych przez mieszkańców uwag. Dotyczą m.in. nagrody dla dzielnicy, która odnotuje najwyższą frekwencję, wydłużenia głosowania internetowego do 14 dni, czy możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ciągu dwóch lat, a nie jednego roku, jak do tej pory.

Jednym z postulatów było wprowadzenie maksymalnej kwoty zgłaszanego projektu. Od tegorocznej edycji będzie to 75 proc. kwoty przypadającej na daną dzielnicę. Dzięki temu jeden zwycięski projekt nie będzie mógł pochłonąć całej kwoty przypadającej na dzielnicę.

Zgłaszający projekty będą również określali koszty utrzymania proponowanej inwestycji. Nie będzie to wprawdzie element projektowego kosztorysu, ale władzom miasta zależy na wprowadzeniu do budżetu obywatelskiego takiego wymiaru edukacyjnego. Chodzi o zwrócenie uwagi, że konkretne inwestycje niosą ze sobą koszty utrzymania w kolejnych latach.

Podobnie jak na ten rok, do budżetu obywatelskiego na 2018 r. można zgłaszać projekty o charakterze ogólnomiejskim lub lokalnym. Na pierwszą kategorię przeznaczono 3 mln zł; pozostałe środki rozdzielone zostaną na projekty dzielnicowe.

Po raz kolejny wnioskodawcy, którzy zgłaszają projekty lokalne, muszą być zameldowani w danej dzielnicy i poprzeć je przynajmniej 15 podpisami innych jej mieszkańców. Projekty ogólnomiejskie mogą składać osoby zameldowane w mieście, które zbiorą 45 podpisów innych katowiczan. Zgłaszający i popierający projekt muszą mieć co najmniej 16 lat.

W procedurze na 2018 r. można zgłaszać zadania lokalizowane na terenach miejskich, gruntach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, TBS, terenach Skarbu Państwa (w wieczystym użytkowaniu miasta, wspólnot i spółdzielni lub TBS) oraz na gruntach miejskich będących w wieczystym użytkowaniu wspólnot i spółdzielni lub TBS. Można też wskazać lokalizację alternatywną projektu, gdyby pierwotnie zakładana nie pozwalała na jego realizację.

W głosowaniu, tak jak w ub. roku, każdy mieszkaniec będzie dysponował trzema punktami na projekty lokalne i trzema na ogólnomiejskie, które będzie można dowolnie rozdzielić na projekty w każdej z kategorii. Głosowanie odbędzie się poprzez internetowy formularz - w razie potrzeby będzie można wypełnić go w stacjonarnym punkcie przy pomocy urzędnika.

Procedura przyszłorocznego budżetu obywatelskiego ruszy jeszcze w marcu. Na przełomie marca i kwietnia będzie trwała akcja informacyjno-edukacyjna; równolegle - od 13 marca do 12 maja - będzie można składać projekty zadań (w niektórych sytuacjach, np. równej liczby głosów mieszkańców przy ograniczonej liczbie środków, szybsze złożenie wniosku będzie go premiowało). Głosowanie planowane jest na wrzesień.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.