PARTNER PORTALU
  • BGK

Kodeks wyborczy: Nowe przepisy wchodzą w życie. Jakie zmiany podczas wyborów?

  • PAP/AT    31 stycznia 2018 - 07:10
Kodeks wyborczy: Nowe przepisy wchodzą w życie. Jakie zmiany podczas wyborów?
Wybory będą odbywać się na nowych zasadach (fot.shutterstock)

Dwukadencyjność, dłuższa kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich, JOW-y tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców., nowa definicja znaku "x", i głosowanie korespondencyjne dla niepełnosprawnych - tak teraz będą wyglądać wybory.
  • W środę (31 stycznia) wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego.
  • Wprowadza ona dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i zmienia definicję znaku "x" na karcie do głosowania.
  • Przewiduje także możliwość głosowania korespondencyjnego tylko dla osób niepełnosprawnych.
  • Ustawa wprowadza dwa rodzaje komisji obwodowych: jedną ds. przeprowadzenia głosowania i drugą ds. ustalenia wyników głosowania.
  • Zgodnie z nowelą mężowie zaufania mają prawo obserwować prace każdej komisji - od obwodowej po Państwową Komisję Wyborczą

Nowelizacja zmienia zapisy czterech ustaw: Kodeksu wyborczego oraz ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Nowela wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która ma być liczona od wyborów samorządowych w 2018 roku. W noweli zapisano, że przepis ten "nie dotyczy wybrania na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy".

Zgodnie z nowelizacją, kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich wynosić będzie pięć lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y) będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców. Do tej pory ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach powiatu.

Zgodnie z nową definicją znak "x", stawiany przez wyborcę w kratce na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata, to "co najmniej dwie linie", które przecinają się w obrębie kratki. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw albo dopisków, w tym w kratce lub poza nią, nie wpłynie na ważność oddanego głosu.

Zgodnie z nowelą z głosowania korespondencyjnego będą mogły skorzystać tylko osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Możliwość ta nie będzie dostępna dla osób starszych i Polaków mieszkających za granic. Nowela Kodeksu wyborczego przyjęta pierwotnie przez Sejm znosiła zupełnie możliwość głosowania korespondencyjnego. Senat opowiedział się za przywróceniem takiej możliwości tylko dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj tez: Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego

Ustawa wprowadza dwa rodzaje komisji obwodowych: jedną ds. przeprowadzenia głosowania i drugą ds. ustalenia wyników głosowania. Pierwsza będzie przekazywać drugiej m.in. urnę wyborczą, spis wyborców oraz niewykorzystane karty do głosowania. Druga komisja będzie zaczynać pracę po zakończeniu głosowania w lokalu wyborczym.

Po przeliczeniu głosów komisja ds. ustalenia wyników sporządzi w dwóch egzemplarzach protokół z głosowania. Dane wpisane do protokołu będą następnie wprowadzone do systemu informatycznego. Kopia protokołu będzie wywieszana niezwłocznie po jego sporządzeniu w lokalu wyborczym tak, aby wyborcy mogli zapoznać się z wynikami.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.