PARTNER PORTALU
  • BGK

Kolejne zatrzymania i zarzuty za wyłudzanie nieruchomości

  • AH    26 września 2017 - 10:45
Kolejne zatrzymania i zarzuty za wyłudzanie nieruchomości
Sprawcy za pomocą podstępnych zabiegów uzyskiwali prawo własności nieruchomości, przenosili je na spółki prawa handlowego i odsprzedawali osobom trzecim, które zamieszane były w przestępczy proceder. (Fot. shutterstock)

Kilkadziesiąt zarzutów oszustw usłyszeli czterej podejrzani w sprawie wyłudzania nieruchomości od osób starszych, chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji. Jednym z podejrzanych jest notariusz, który umożliwiał cały przestępczy proceder.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego od kwietnia 2017 roku prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące wyłudzeń nieruchomości od osób starszych, chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W toku postępowania podejrzanym: Danielowi B., Rafałowi K., Mateuszowi R., Tomaszowi D. i innym prokurator przedstawił kilkadziesiąt zarzutów oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, przywłaszczenia środków pieniężnych, stosowania przemocy w celu utrudniania korzystania z lokali pokrzywdzonych, a także obrotu nieruchomościami pochodzącymi z przestępstwa, w celu uniemożliwienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i zajęcia.

Mateuszowi R - notariuszowi, który dokonywał czynności notarialnych dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przestępstw, prokurator przedstawił zarzuty przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, a także obrotu nieruchomościami pochodzącymi z przestępstwa w celu uniemożliwiana stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i zajęcia.

Wobec podejrzanego notariusza na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Na czym polegał przestępczy proceder?

Z pokrzywdzonymi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej podejrzani zawierali umowy pożyczek, zabezpieczonych wekslowo i hipotecznie. Następnie sprawcy za pomocą podstępnych zabiegów uzyskiwali prawo własności tych nieruchomości, przenosili je na spółki prawa handlowego i odsprzedawali osobom trzecim, które zamieszane były w przestępczy proceder.

Działania te nie byłyby możliwe bez współudziału podejrzanego notariusza, który dokonywał czynności notarialnych dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przestępstw.

Zatrzymane kolejne cztery osoby

Jak informowaliśmy wcześniej, na polecenia prokuratora, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejne osoby związane z przestępczym procederem. 

Czterem podejrzanym: Emilii H., Stanisławowi H., Danielowi K. oraz Michałowi K. prokurator przedstawił zarzuty obrotu nieruchomościami pochodzącymi z przestępstwa w celu uniemożliwiana stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i zajęcia  oraz oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości.

Wobec podejrzanej Emilii H. prokurator wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd uwzględnił ten wniosek zastrzegając jednak, iż środek zapobiegawczy ulegnie uchyleniu w przypadku wpłaty przez podejrzaną kwoty 100 tysięcy złotych tytułem poręczenia majątkowego. Nie zgadzając się z decyzją Sądu prokurator skierował zażalenie na to postanowienie. Wskazał w nim, że jedynie izolacyjny środek zapobiegawczy jest w stanie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania.

W stosunku do pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji połączonych z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Działania w celu przywrócenia pokrzywdzonym nieruchomości

Prokuratura Okręgowa w Warszawie podejmuje również działania mające na celu przywrócenie pokrzywdzonym własności nieruchomości.

Wyłudzono nieruchomości warte 25 milionów złotych

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.