Konkurs MPIPS: 3 mln dla samorządów na system przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3 miliony złotych to pula w konkursie na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Konkurs MPIPS: 3 mln dla samorządów na system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3 mln zlotych czekają na samorządy, które przygotują programy przeciwdziałające przemocy w rodzinie - fot.pixabay.com

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert i na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .

W bieżącym roku na realizację tego zadania minister przeznaczył 3 mln zł.

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Jednostki te mogą wdrażać projekty samodzielnie lub zlecić ich realizację podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Podmiotem uprawnionym do aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach programu są:

• urząd gminy/urząd miasta;

• starostwo powiatowe;

• urząd marszałkowski.

Minister Pracy i Polityki Społecznej określił następujące priorytety, w ramach których będą dofinansowane działania wynikające z realizacji projektów w ramach Programu Osłonowego:

Priorytet I: zintensyfikowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie;

Priorytet II: zwiększenie dostępności do działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Priorytet III: dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

Priorytet IV: zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Szczegółowe informacje na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

O rany. A gdzie dzialania wyprzedzajace- profilaktyczne, eliminujące czynniki sprzyjające pojawianiu sie przemocy.Gaszenie pożaru? To coś nie tak?

JOTKA, 2015-03-04 06:34:50 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE