PARTNER PORTALU
  • BGK

Kopalnia Makoszowy, SRK: Czy znajdzie się chętny, który kupi kopalnię?

  • WNP.pl    5 września 2016 - 11:05
Kopalnia Makoszowy, SRK: Czy znajdzie się chętny, który kupi kopalnię?
Przynosząca straty kopalnia trafiła do SRK wiosną ubiegłego roku (fot. wikipedia.org)

• SRK ogłosiła przetarg na kopalnię Makoszowy.
• Termin, sposób zapłaty oraz termin zawarcia umowy sprzedaży będzie ustalany pomiędzy spółką i oferentem, którego oferta została wybrana.
• Przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży - do dnia 31 grudnia 2016 r.
Przedmiotem sprzedaży jest kopalnia Makoszowy w Zabrzu, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą składniki materialne i niematerialne wykorzystywane do wydobycia, produkcji i zbywania węgla.

Nabywca zobowiązany będzie do zawarcia ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA porozumienia w sprawie określenia zasad odpowiedzialności i trybu postępowania w sprawach o naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów oraz udzielania informacji o warunkach geologiczno-górniczych dla potrzeb realizacji inwestycji w terenie górniczym kopalni Makoszowy.

Czytaj też: Kopalnia Makoszowy: albo inwestor, albo powolne wygaszanie wydobycia

Pisemne oferty wstępne w zamkniętych kopertach składać należy w siedzibie Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 207, w terminie do 30 września 2016 r. do godz. 10.00, z dopiskiem: Negocjacje z ogłoszeniem na sprzedaż kopalni Makoszowy w Zabrzu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Oferta wstępna zawierająca proponowaną cenę, winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta i zawierać w załączeniu aktualny pełny odpis z właściwego rejestru oraz inne dokumenty jeżeli z wyżej wymienionego odpisu nie wynika umocowanie do podpisania oferty.

Czytaj więcej TUTAJ.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.