• PARTNERZY PORTALU

Kraków ma pieniądze na likwidację barier

Gmina Miejska Kraków przystąpiła do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kraków ma pieniądze na likwidację barier
O środki z PFRON w ramach Programu mogą starać się krakowskie organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl)

O środki z PFRON w ramach Programu mogą starać się krakowskie organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

- Dużą szansę upatrujemy w możliwości tworzenia spółdzielni socjalnych. Te cenne miejsca dają możliwość pracy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie – mówi zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta Andrzej Kulig.  

Pomoc zostanie udzielona w obszarach: B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, C – tworzenie spółdzielni socjalnych; D – likwidacja barier transportowych; E – dofinansowanie wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie może wynieść do 150 tys. zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy.

Na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku, wsparcie może sięgać do 34 tys. zł.

W zakresie likwidacji barier transportowych wsparcie wyniesie: 80 tys. zł dla samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, 70 tys. zł dla pozostałych samochodów osobowych, zaś 250 tys. zł dla autobusów.

Z kolei do 9 tys. zł można otrzymać na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.

Projekty będzie można składać od 24 marca do 15 kwietnia w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych UMK – Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych.

 

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE