PARTNER PORTALU
  • BGK

Krakowscy seniorzy uzyskają wsparcie w klubach samopomocy

  • JS    12 kwietnia 2017 - 19:32
Krakowscy seniorzy uzyskają wsparcie w klubach samopomocy
13 marca uruchomiono pierwszy klub samopomocy specjalistyczny na osiedlu Krakowiaków przeznaczony dla osób starszych po udarach, z zespołem otępiennym oraz chorobą Alzheimera (Fot. andryreis / freeimages.com)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił na os. Krakowiaków pierwszy specjalistyczny klub samopomocy, w którym wsparcie znajdzie 20 mieszkańców w podeszłym wieku, cierpiących na Alzheimera i inne choroby otępienne oraz zmagających się z następstwami udaru mózgu.
• Wkrótce w ramach projektu „W sile wieku” powstaną w mieście jeszcze cztery takie placówki.

• Łącznie znajdzie w nich pomoc i opiekę blisko 100 krakowian.

Odpowiadając na rosnące potrzeby mieszkańców w wieku senioralnym, Gmina Miejska Kraków pozyskała środki finansowe na realizację projektu pn.: „W sile wieku”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2020 roku. Skierowany jest do mieszkańców Krakowa, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności. W ramach projektu powstanie na terenie miasta pięć nowych placówek - jeden klub samopomocy specjalistyczny oraz cztery kluby samopomocy aktywizacyjne z łączną liczbą 100 miejsc, zapewniające dzienną opiekę i aktywizację seniorów.

13 marca uruchomiono pierwszy klub samopomocy specjalistyczny na osiedlu Krakowiaków przeznaczony dla osób starszych po udarach, z zespołem otępiennym oraz chorobą Alzheimera. W ramach klubu realizowane są usługi: opiekuńczo-pielęgnacyjne, uczestnicy otrzymają dwa posiłki dziennie (w przypadku osób niesamodzielnych zapewniona zostanie pomoc w spożywaniu posiłków), pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, opieka higieniczna, zajęcia ze specjalistami, między innymi logopedą. Wszyscy uczestnicy zajęć mają zapewniony transport z miejsca i do miejsca zamieszkania. Od 20 marca roku działają także dwa kluby samopomocy aktywizacyjne dla osób starszych. 1 kwietnia uruchomiony został kolejny klub samopomocy aktywizacyjny przy ul. Bronowickiej 19, jako zadanie zlecone do realizacji przez organizację pozarządową. Uczestnicy biorą udział w terapiach zajęciowych podnoszących sprawność i aktywność, organizowane będą wycieczki turystyczne, a także spotkania integracyjne. Zapewnione są także dwa posiłki dziennie (podobnie jak w przypadku klubu samopomocy specjalistycznego osoby niesamodzielne będą mogły liczyć na pomoc w spożywaniu posiłków), wsparcie w podstawowych czynnościach życiowych, opieka higieniczna a dla wybranych uczestników dowóz z miejsca zamieszkania do i z klubu samopomocy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że trwa nabór uczestników do Klubów Samopomocy Aktywizacyjnych prowadzonych w ramach projektu  „W sile wieku”. W każdym z klubów będzie możliwość uzyskania wsparcia w postaci informacji, edukacji i poradnictwa poprzez bezpośredni kontakt pracownika socjalnego z uczestnikiem projektu a także poprzez pomoc świadczoną dla opiekunów faktycznych (poradnictwo indywidualne, wsparcie psychologiczne, warsztaty tematyczne). Aby zostać uczestnikiem klubu samopomocy w ramach projektu „W sile wieku”, należy złożyć wniosek zamieszczony na stronie internetowej Ośrodka wraz z zaświadczeniem lekarskim w siedzibie MOPS w Krakowie ul. Józefińska 14, klubach samopomocy, w lokalach Filii MOPS, za pośrednictwem poczty lub pracownika socjalnego. . Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.