Kryteria 500 plus będą inne. 1/3 dzieci do żłobków, pojawią się asystenci rodziny

Podczas wtorkowego (6 czerwca) posiedzenia, rząd zajął się propozycjami zmian w ustawach dotyczących wsparcia rodzin, w tym Rodziny 500 plus i żłobków. Wcześniej Rada Ministrów przyjęła dokument „Przegląd systemów wsparcia rodzin”, przedłożony przez Elżbietę Rafalską, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, do czego zobowiązuje ministra ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Kryteria 500 plus będą inne. 1/3 dzieci do żłobków, pojawią się asystenci rodziny
Zgodnie z projektem, rodzina przeżywająca trudności będzie mogła również liczyć na pomoc rodziny wspierającej, o zadaniach której będzie decydowała gmina /Fot.pixabay.com/

• Program 500+ pójdzie do poprawki? Dokument zawiera ocenę i propozycje zmian w polityce wsparcia rodziny. Dotyczy przede wszystkim ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o opiece nad dziećmi do lat 3.

• Ma być więcej żłobków i lepsza opieka dla dzieci do 3 lat.

• Rodzina zaś ma trafić pod specjalną ochronę samorządów.

***** 

Nowe zasady w programie „Rodzina 500+”, zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3, umożliwienie rodzicom łączenia ról zawodowych z życiem rodzinnym, cyfryzacja i poszerzenie kręgu adresatów Karty Dużej Rodziny – takie rozwiązania przewiduje przyjęty właśnie przez rząd projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Projekt zmian przedstawionych przez MPiPS w programie 500 plus ma zredukować niepożądane zjawiska zaobserwowane w trakcie pierwszego roku realizacji rządowego Programu „Rodzina 500+”. Samorządowcy pozytywnie ocenili wiele z propozycji zmian zawartych w projekcie ustawy w programie 500 plus.

Koniec wyłudzeń zasiłków

- Chodzi przede wszystkim o takie poprawki, jak: fikcyjne deklarowanie samotnego wychowywania dziecka, dopasowywanie dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, poprzez fikcyjne zwalnianie się z pracy jednego z rodziców, niezgodne ze stanem faktycznym deklarowanie samotnego wychowywania dziecka czy deklarowanie w oświadczeniach składanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zaniżonego dochodu – wymienia plusy projektu Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dialogu Społecznego.

- Zwracamy jednak uwagę, że zaostrzenie kontroli spowoduje wzrost kosztów administracyjnych zarówno po stronie instytucji publicznych jak i po stronie rodziców. Warto byłoby przeanalizować rozwiązanie alternatywne: przyznanie świadczenia wychowawczego na każde dziecko i zrównoważenie wydatków poprzez zmniejszenie zasiłków rodzinnych i ulg podatkowych – przestawiał pomysł pracodawców w rozmowie z PortalSamorzadowy Jeremi Mordasewicz.

Zasiłki rodzinne bez podwyżek

Konfederacja popiera również projekt zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych polegających na wstrzymaniu wzrostu świadczeń rodzinnych i poziomu dochodów uprawniających do nich.

- Jest to uzasadnione, ponieważ wsparcie adresowane do rodzin w postaci świadczeń rodzinnych uległo znacznemu zwiększeniu w wyniku wprowadzenia świadczenia wychowawczego (ze 157 do 657 zł na dziecko). W dodatku świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu, na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych, co zafałszowuje ich rzeczywistą sytuację materialną – mówił Mordasewicz.

Więcej miejsc w żłobkach

W projekcie ustaw, związanych ze wsparciem rodzin zawarte są znaczące modyfikacje dotychczasowego funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych, opiekuna dziennego i niani. Także ten projekt zyskał aprobatę Konfederacji Lewiatan.

 


KOMENTARZE (5)ZOBACZ WSZYSTKIE

Tym którzy twierdzą że 500+ powinni dostawać tylko rodziny gdzie pracują oby dwoje rodziców żeby im się przytrafiło niepełnosprawne dziecko .Gdzie jeden rodzic musi zrezygnować z pracy. Czy nadal będą tAK twierdzić.

Agnieszka, 2017-06-10 09:40:15 odpowiedz

Łatwo się widzę w komentarzach mówi ale nikt nie bierze pod uwagę tego ze jak ktoś wychowuje 4 dzieci sam i są to małe dzieci które nie obejmuje przedszkole jeszcze i nie ma pomocy od nikogo nawet od rodziny wszędzie musi chodzić z dziećmi to jak ma iść niby do pracy widać tu się tylko wypowiadają t...acy co kasy mają i niczym się nie przejmują mają pomóc od rodziny a nie każdy ma życie usłane różami widać zazdrość i nienawiść do drugiego człowieka nie każdy kto korzysta z 500+ to patologia, czy alkoholicy tez są pożądane rodziny a wy chcecie powiedzieć ze wszyscy co kozystaja z 500 + wejście sobie to wkoncu wbijcie do głowy i nie pakujcie wszystkich do jednego wora. rozwiń

kasia, 2017-06-10 08:38:41 odpowiedz

Do Gosia : zgadzam się w zupełności! Dodałbym jeszcze ze taki zasiłek powinien obowiązywać w rodzinach gdzie oboje rodzice pracują (lub chociaż jedno z nich) i zarabiają najniższą pensję ale nie stać ich np.żeby wysłać gdzieś dziecko na wakacje lub uzyskać dofinansowanie do książek szkolnych bo pr...zekraczają pierd....800zl na osobę! To jest qurwa śmieszne! rozwiń

Maverick, 2017-06-10 06:48:01 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE