PARTNER PORTALU
  • BGK

Które regiony płacą emerytom najlepiej?

  • GK    14 stycznia 2013 - 09:40

Najwyższe kwoty na świadczenia emerytalne z ZUS w 2011 r. wypłacane były w woj. śląskim – 19 505,0 mln zł i mazowieckim – 15 399,3 mln zł, a najniższe w woj. podlaskim – 2 396,8 mln zł i lubuskim – 2 509,8 mln zł.
Według opracowania Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia Głównego Urzędu Statystycznego „Emerytury i renty w 2011 r. roku" liczba emerytów i rencistów w Polsce wyniosła 9 123,6 tys. osób i była o 1,3 proc. niższa niż w roku poprzednim. W stosunku do liczby ludności Polski grupa ta stanowiła 23,7 proc., co stanowiło spadek o 0,3 punktu procentowego.

Czytaj też: Renty będą wyższe od emerytur

Przeciętna miesięczna liczba emerytów pobierających świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyniosła 4 973,0 tys. osób, mniej o 0,5 proc. w porównaniu do 2010 r. Liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy wyniosła 1 174,5 tys. osób - spadek o 4,4 proc., a liczba osób pobierających renty rodzinne - 1266,7 tys. osób i ukształtowała się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

Największa liczba emerytów i rencistów została odnotowana w województwach: śląskim (1 172,2 tys. osób) i mazowieckim (1 158,0 tys. osób), natomiast najniższa w województwie opolskim (211,5 tys. osób) i lubuskim (223,4 tys. osób). W stosunku do liczby ludności, najwyższy odsetek wynoszący 25,3 proc. odnotowano w woj. śląskim oraz w woj. łódzkim (25,2 proc.), a najniższy - 19,9 proc. w woj. pomorskim.

Wykres prezentujący liczbę emerytów i rencistów według województw oraz jako odsetek populacji mieszkańców w 2011 r. w dziale multimedia.

Największy spadek liczby osób pobierających emerytury i renty wystąpił w województwie lubuskim (o 2,2 proc.) oraz w województwie podlaskim (o 1,9 proc.). Liczba emerytów z ZUS w 2011 r. spadła średnio o 0,5 proc. - najwięcej w regionach: południowo-zachodnim i centralnym (o 1,1 proc.), mniej w południowym (o 0,6 proc.) i północnozachodnim (0,4 proc.). W regionie wschodnim liczba emerytów nie uległa zmianie w porównaniu z 2010 r., a w regionie północnym wzrosła o 0,7 proc.

Równie zróżnicowana była sytuacja w województwach. W 6 odnotowano wzrost liczby emerytów - najwyższy w województwach pomorskim i podkarpackim (o 0,8 proc.), w 10 spadek - największy (o 1,9 proc.) w województwach lubuskim i podlaskim.

W 2011 r. ZUS wypłacał przeciętnie miesięcznie 1 174,5 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy (spadek o 4,4 proc. w stosunku do 2010 r.), a KRUS 227,0 tys.(mniej o 3,3 proc. w porównaniu z 2010 r.).

Najwięcej rencistów pobierających świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z ZUS ubyło w województwie zachodniopomorskim (spadek o 6,4 proc. w porównaniu z 2010 r.), a najmniej w województwach: kujawsko-pomorskim (spadek o 2,7 proc.) i warmińsko-mazurskim (o 2,9 proc.).

W przypadku rent z tytułu niezdolności do pracy wypłacanych z KRUS, największy ubytek rencistów zanotowano w województwach: łódzkim (spadek o 5,7 proc.) i lubelskim (o 5,4 proc.) a najmniejszy w województwie śląskim (o 0,1 proc.). Województwo małopolskie było jedynym, w którym liczba takich rent z KRUS wzrosła (o 0,3 proc.).

W całym kraju w 2011 r. ZUS wypłacał przeciętnie miesięcznie 1 266,7 tys. rent rodzinnych (poziom zbliżony do roku ubiegłego), KRUS - 43,0 tys. (spadek o 0,5 proc.).

W przypadku liczby rent rodzinnych wypłacanych z ZUS nie zanotowano w województwach zmian większych niż o 0,4 proc. Wzrosty odnotowano w 9 województwach: od 0,1 proc. w województwie podlaskim i lubelskim do 0,3 proc. w województwach: opolskim i podkarpackim.

Spadki wystąpiły w 7 województwach (od 0,1 proc. w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim i mazowieckim do 0,4 proc. w województwie łódzkim). W województwach: pomorskim i świętokrzyskim nie odnotowano zmian w porównaniu do ubiegłego roku.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.