PARTNER PORTALU
  • BGK

Lublin: Decyzja wojewody ws. uchwały o mandacie prezydenta - do sądu

  • PAP/JS    21 grudnia 2016 - 19:22
Lublin: Decyzja wojewody ws. uchwały o mandacie prezydenta - do sądu
Krzysztof Żuk (fot.lublin.pl)

Rada miasta Lublin zdecydowała o zaskarżeniu do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia wojewody lubelskiego, który unieważnił uchwałę tej rady o braku podstaw do wygaszenia mandatu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.
Wygaszenia mandatu prezydenta Lublina domaga się CBA, które zarzuca mu złamanie ustawy antykorupcyjnej.

Za uchwałą w sprawie zaskarżenia do sądu decyzji wojewody głosowało w środę 16 radnych z popierających prezydenta klubów PO i Wspólny Lublin; przeciw było 15 radnych PiS. Głosowania nie poprzedziła żadna dyskusja.

W listopadzie lubelska rada miasta nie podjęła uchwały ws. wygaśnięcia mandatu prezydenta Krzysztofa Żuka, o co wnioskowało CBA. Radni podjęli natomiast uchwałę "w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta Lublin".

W drugim paragrafie tej uchwały rada miasta wezwała, "aby organy powołane ustawowo do nadzoru nad działalnością gminną nie podejmowały działań zmierzających do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta Lublin, gdyż brak jest do tego jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych". Uchwała ta została przyjęta 16 głosami radnych PO i Wspólnego Lublina, przeciwko niej głosowało 15 radnych PiS.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność tej uchwały. Czarnek powiedział, że zawarty niej zapis, z którego wynika, iż organ nadzorowany przez wojewodę, czyli rada miasta, wzywa wojewodę do tego, żeby nie używał w stosunku do niej środków nadzoru "jest absurdem i nie ma najmniejszych podstaw prawnych w żadnych przepisach prawa".

"Nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, żeby stwierdzać przed procedurą, która ewentualnie może być wszczęta, że nie ma podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prezydenta Żuka. Chodzi wyłącznie o aspekt formalny" - powiedział Czarnek.

Rada miasta podjęła uchwałę o zaskarżeniu rozstrzygnięcia wojewody. "Zasadność zaskarżenia do sądu administracyjnego przedmiotowego rozstrzygnięcia nadzorczego wynika w szczególności z faktu, iż dopuszczalność podejmowania takich uchwał została potwierdzona w orzecznictwie sądowym" - napisali radni w uzasadnieniu uchwały.

Wskazali przy tym na wyroki sądów administracyjnych, które stwierdzają, że rada gminy jest uprawniona do podejmowania uchwał o odmowie wygaśnięcia mandatu prezydenta, czy uznania, że nie ma podstaw do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu.

Niepodjęcie przez radę miasta Lublin uchwały o wygaśnięciu mandatu według CBA "stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa". Materiały w tej sprawie CBA skierowało do wojewody. Wojewoda natomiast oczekuje na opinie prawne, o które wystąpił. W oparciu o nie ma podjąć decyzję w sprawie wygaśnięcia mandatu Żuka. Jak mówił wcześniej Czarnek, orzecznictwo sądów dotyczące zarządzeń zastępczych "jest bardzo bogate i w tym orzecznictwie są różne sformułowania".

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym mówią m.in. że w sytuacji, gdy rada nie podejmuje uchwały o wygaśnięciu mandatu prezydenta, wojewoda wyznacza 30-dniowy termin na podjęcie odpowiedniej uchwały, a jeśli do tego nie dojdzie, wydaje zarządzenie zastępcze o wygaszeniu mandatu prezydenta. Od tego zarządzenia przysługuje prezydentowi skarga do sądu administracyjnego.

CBA, które domaga się wygaszenia mandatu Żuka, ustaliło, że prezydent Lublina wbrew zakazowi był członkiem rady nadzorczej spółki PZU Życie, od 1 stycznia 2014 r. do 21 stycznia 2016 r. i osiągał z tego źródła dochody - według CBA - ponad 260 tys. zł. Żuk utrzymuje, że nie złamał prawa i podkreśla, że do rady nadzorczej PZU Życie został skierowany przez ówczesnego ministra Skarbu Państwa.

Sprawa wygaśnięcia mandatu prezydenta Lublina wywołała poruszenie wśród mieszkańców miasta. Podczas sesji w listopadzie przed siedzibą ratusza odbył się wiec poparcia dla Żuka, przed urzędem wojewódzkim przez kilka dni stał baner z wezwaniem do wojewody lubelskiego, aby nie wygaszał mandatu prezydenta Lublina.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.