PARTNER PORTALU
  • BGK

Lubuskie: Rafalska zachwala efekty programów 500 plus i Maluch

  • aw/PAP    5 grudnia 2016 - 13:41
Lubuskie: Rafalska zachwala efekty programów 500 plus i Maluch

• 4,7 mln zł z programu "Maluch" trafiło w tym roku do woj. lubuskiego – poinformowała na konferencji prasowej w Gorzowie Wlkp. minister Elżbieta Rafalska.
• Region skorzystał też bardzo, zdaniem pani minister, na programie 500 plus oraz na programie "asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".
• Rafalska dodała, że zmienia w całym kraju zmienia się profil osoby korzystających z pomocy społecznej.
W przypadku woj. lubuskiego z ogólnej kwoty przyznanej z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech ("Maluch" - PAP) 2,4 mln zł zasiliło tworzenie nowych miejsc w żłobkach, a 2,3 mln zł przeznaczono na moduł drugi, czyli dofinansowanie miejsc opieki.

"W woj. lubuskim wsparcie (na tworzenie miejsc opieki - PAP) z programu otrzymało miasto Gorzów na żłobek przy ul. Maczka - ponad 2,3 mln zł. Natomiast dofinansowanie do miejsc opieki gminy: Lubsko, Gorzów, Świebodzin, Niegosławice i Skwierzyna oraz podmioty niegminne, takich podmiotów jest ponad 25 w całym regionie" - mówiła Rafalska.

Inny program ministerialny, z którego skorzystało województwo lubuskie to program "asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej". W 2016 r. na zatrudnienie asystentów rodziny trafiło do regionu 2,8 mln zł. Z kolei 601 tys. zł to dofinansowanie na koordynatorów pieczy zastępczej.

Minister mówiła także o innych formach wsparcia w zakresie polityki społecznej. "Z rezerwy celowej budżetu przyznaliśmy ok. 1,3 mln zł dla 14 samorządów na prace remontowo-adaptacyjne związane z finansowaniem ośrodków wsparcia" - wskazała. Chodzi tu m.in. o środowiskowe domy samopomocy.

Ponadto z rezerwy celowej budżetu państwa ponad 1,2 mln zł przeznaczono na podwyższenie dotacji dla działających w woj. lubuskim domów pomocy społecznej. Rafalska wyjaśniła, że chodzi o wsparcie pobytu mieszkańców, którzy trafili do domów na tzw. starych zasadach, a więc przed 1 stycznia 2004 r.

Podczas konferencji prasowej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim minister mówiła o efektach Programu Rodzina 500 Plus. W przypadku Lubuskiego do końca listopada na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach tego programu do samorządów trafiło 380 mln zł.

"Na pewno dzisiaj możemy już powiedzieć, że jest poprawa jakości życia rodzin (...) Wiemy, że podniósł się standard warunków mieszkaniowych, lubuskie rodziny wydają na remonty, wyposażenie wnętrz. Również, to bardzo często podkreślają samorządy, na spłaty zaległych opłat, czynszów za mieszkanie, wodę, opłat za wywóz nieczystości czy energię. To wszyscy mówią, że jest zauważalne, że znacząco się te płatności poprawiły się" - powiedziała Rafalska.

Dodała, że dzieci są lepiej wyposażone w odzież, artykuły szkolne, a rodziny w większym stopniu korzystają z różnych form spędzania wolnego czasu oraz zwiększyły się ich możliwości, jeśli chodzi o dostęp do leczenia specjalistycznego poza publiczną służbą zdrowia.

"To, co jest zauważalne w skali kraju i jest odczuwalne w woj. lubuskim, to ośrodki pomocy społecznej odnotowały spadek liczby osób korzystających z zasiłku celowego i zasiłku okresowego. Do września 2016 r. o 9 proc. zmniejszyła się ta liczba, zmniejszyła się też liczba osób korzystających z dożywiania, bo rodziny sobie dzisiaj same radzą (...) mówienie, że rośnie nam socjal nie jest prawdziwe, bo w skali kraju ponad 130 tys. osób przestało korzystać z pomocy społecznej" - podkreśliła Rafalska.

Dodała, że zmienia się także profil osoby korzystających z pomocy społecznej.

"Kiedyś były to bardzo często rodziny wielodzietne. Dzisiaj odeszło z pomocy społecznej wiele rodzin z dziećmi, natomiast odnotowano większą ilość samotnych, osób niepełnosprawnych, emerytów, którzy jeżeli spełniają kryteria dochodowe, to mogą korzystać z pomocy społecznej" - wyjaśniła.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.