PARTNER PORTALU
  • BGK

Ludność w Polsce: W czterech województwach wzrosła liczba ludności. Są też regiony, które wyludniają się błyskawicznie

  • MN    30 maja 2017 - 18:53
Ludność w Polsce: W czterech województwach wzrosła liczba ludności. Są też regiony, które wyludniają się błyskawicznie
Wzrosła liczba ludności m.in. w woj. małopolskim. (fot. pixabay)

Ludność w Polsce systematycznie maleje i w 2016 roku wyniosła o ponad 4 tys. mniej niż rok wcześniej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.
• Polska jest na 34. miejscu na świecie i 6. miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby ludności.

• Wzrosła liczba ludności w czterech województwach: pomorskim, mazowieckim, małopolskim oraz wielkopolskim.

• Świętokrzyskie, łódzkie, opolskie i lubelskie – to z kolei regiony, które wyludniają się najszybciej.

• W ogólnej ocenie, spada liczba Polaków i przybywa osób w wieku poprodukcyjnym. GUS nie widzi perspektyw, by sytuacja demograficzna w Polsce w najbliższej przyszłości uległa znaczącej poprawie.

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w końcu 2016 r. ludność Polski liczyła ok. 38433 tys. osób, tj. o ponad 4 tys. mniej niż przed rokiem. Rok 2016 był piątym z kolei, w którym odnotowano spadek liczby ludności po obserwowanym wcześniej (w latach 2008-2011) wzroście. Tempo ubytku ludności wyniosło -0,01 proc., co oznacza, że na każde 10 tysięcy mieszkańców Polski ubyła jedna osoba (w 2015 r. było to -0,11 proc., tj. ubyło – odpowiednio – 11 osób).

W 2016 r. zarejestrowano o prawie 5,8 tys. mniej urodzeń niż zgonów. Tym samym współczynnik przyrostu naturalnego (liczony na 1000 ludności) był ujemny i wyniósł -0,2‰. Ujemny przyrost naturalny notowany jest od 2013 r.

GUS wskazuje, że drugim elementem wpływającym na liczbę ludności jest saldo migracji zagranicznych definitywnych (na pobyt stały), które w 2016 r. było dodatnie i wyniosło 1,5 tys.

Pod względem liczby ludności Polska znajduje się na 34. miejscu wśród krajów świata i na 6. w krajach Unii Europejskiej. Według gęstości zaludnienia plasujemy się w grupie średnio zaludnionych państw europejskich.

Jak prezentuje się sytuacja w województwach? Według danych GUS, w ciągu ostatnich lat liczba ludności w czterech województwach zwiększyła się. Największy przyrost miał miejsce w woj. pomorskim i mazowieckim, następnie w małopolskim oraz wielkopolskim. Przy czym – w przypadku woj. mazowieckiego wzrost liczby ludności wynika przede wszystkim z wysokiego salda migracji, a w pozostałych województwach – z przyrostu naturalnego. Przyrost ludności w tych województwach jest obserwowany od początku bieżącego stulecia.

Województwa, w których liczba ludności maleje najszybciej to: świętokrzyskie, łódzkie, opolskie i lubelskie – zarówno saldo migracji, jak i przyrost naturalny w tych województwach są ujemne.

W ogólnej liczbie ludności Polski kobiety stanowią prawie 52 proc. Na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet (wśród ludności miejskiej 111, na wsi 101).

W ostatnich latach obserwowany jest także dalszy wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej). W końcu 2016 r. ludność w wieku poprodukcyjnym liczyła ponad 7,8 mln osób, a jej udział w ogólnej populacji wyniósł 20,2 proc. (w 2000 r. było to prawie 15 proc.).

GUS zwraca uwagę, że obserwowane w ostatnich latach zmiany demograficzne wskazują na trudną sytuację ludnościową Polski i dodaje, że w najbliższej perspektywie nie należy oczekiwać znaczących zmian gwarantujących stabilny rozwój demograficzny. Trwający proces starzenia się ludności Polski będzie powodować zmniejszanie się podaży pracy i utrudnienia w systemie zabezpieczenia społecznego w wyniku wzrostu liczby i odsetka ludzi w starszym wieku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Prof. Glass, 2017-05-31 10:28:17

    A po co ma rosnąć liczba niewolników? Tych co jest wystarczy! Ludzie nie są głupi jak myślicie szabesgoje?