PARTNER PORTALU
  • BGK

Maluch plus 2017: Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

  • MN    2 grudnia 2016 - 15:48
Maluch plus 2017: Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Wnioski można składać do 9 grudnia - w przypadku gmin i do 16 grudnia - w przypadku pozostałych oferentów. (fot. flickr)

• Ruszył program „Maluch plus” 2017. Łącznie do rozdysponowania jest 151 mln zł.
• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało informator, w którym wyjaśnia, jak ubiegać się o dofinansowanie.
• W informatorze znajdziemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
W pierwszej części informatora MRPIPS wyjaśnia, jakie zasady obowiązują w poszczególnych modułach. Druga część, to odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: gdzie znaleźć informację o liczbie dzieci w gminie? Jakie dokumenty dołączyć do wniosku? Jak wygląda współpraca z uczelniami?

„Maluch plus” 2017 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu.

Program jest skierowany do gmin, osób fizycznych, osób prawnych - w tym uczelni - i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Dotację można otrzymać na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki oraz zapewnienie funkcjonowania już działających placówek.

Czytaj więcej o programie Maluch plus i zapoznaj się z programem

Wnioski można składać do 9 grudnia - w przypadku gmin i do 16 grudnia - w przypadku pozostałych oferentów.

Maluch plus. Odpowiedzi MRPiPS na najczęściej zadawane pytania:

1. W ramach modułu 2, w części skierowanej do gmin mogą się one ubiegać o dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, które utworzyły z udziałem programu „Maluch”. O które edycje programu chodzi?

Dotyczy to wszystkich edycji programu „Maluch”, czyli od 2011 r. do 2016 r.

2. Czy do kwoty dofinansowania utworzenia 1 miejsca w żłobku lub w klubie dziecięcym, tj. kwoty 10 000 zł na jedno miejsce (moduł 4) wliczane są również koszty funkcjonowania miejsc, tj. do 400 zł na jedno dziecko miesięcznie?

Nie, są to odrębne kwoty. Katalog dla kosztów dotyczących tworzenia miejsc znajduje się w pkt. 7.2.5 oraz 7.2.6 (w zależności od modułu), natomiast dla funkcjonowania w pkt. 7.2.7. Programu.

3. W ofercie konkursowej dla modułu 1 i 4 trzeba wpisać liczbę dzieci w wieku do lat 3 w gminie wg. GUS (stan na 30.06.2016 r.). Gdzie znajdę takie informacje?

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Publikacje w obszarze tematycznym Ludność w publikacji Ludność. Stan i struktura ludności w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.06.2016 r.

4. Czy podmiot, który prowadzi żłobek lub klub dziecięcy w dwóch lokalizacjach, ale wskazanych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych jako jedna pozycja, to w ofercie konkursowej (moduł 2) wykazuje każdą lokalizację odrębnie, czy tak jak w rejestrze jako jedną instytucję w jednej pozycji?

W przypadku ofert składanych przez podmioty niegminne (moduł 2 i 4), ofertę należy złożyć dla każdego podmiotu łącznie na wszystkie miejsca opieki we wszystkich instytucjach (żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów) mieszczących się na terenie jednej gminy, z wyodrębnieniem każdej instytucji, wpisanej w osobnej pozycji rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo wykazu dziennych opiekunów lub planowanej do wpisu.

5. Czy podmiot niegminny, który wnioskuje o środki z dwóch modułów (moduł 2 i 4) powinien złożyć odrębny wniosek dla każdego modułu?

Tak, do każdego modułu należy wypełnić odrębny wniosek (formularze ofert w ramach modułu 2 i 4 się różnią).

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.