PARTNER PORTALU
  • BGK

Marszałek opolskiego wygrał z wojewodą sprawę o powołanie władz WFOŚ

  • PAP/rs    20 lutego 2018 - 18:05
Marszałek opolskiego wygrał z wojewodą sprawę o powołanie władz WFOŚ

Marszałek województwa zaskarżył rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody opolskiego, na mocy którego został zmieniony zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. We wtorek Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację samorządowcom. Wyrok nie jest prawomocny.
  • Spór pomiędzy województwem a wojewodą opolskim dotyczy powołania nowego zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu.
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu przyznał rację samorządowi województwa, który zaskarżył rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody opolskiego, na mocy którego został zmieniony zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W połowie października ub. roku, zgodnie z nowymi przepisami ustawy, skierował do zarządu województwa wniosek o powołanie w ciągu siedmiu dni nowego, dwuosobowego zarządu WFOŚ, w skład którego miały wejść dwie osoby wskazane we wniosku.

Zarząd województwa podjął uchwałę w przewidzianym terminie i powołał osoby wskazane przez wojewodę, jednak jako dzień objęcia przez nie stanowisk wyznaczył 1 grudnia 2018 roku, gdyż jak tłumaczył, wiele spraw było w toku i powinny być zakończone przez dotychczasowy, trzyosobowy zarząd, a nie określając terminu objęcia funkcji przez nowy zarząd, wojewoda zostawił tę kwestię do uznania zarządowi województwa.

Z takim rozwiązaniem nie zgodził się wojewoda, który uznał działania zarządu województwa za sprzeczne z prawem. W pierwszych dniach listopada wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, którym unieważnił uchwałę zarządu województwa i powołał nowy zarząd WFOŚ.

Od tej decyzji do WSA odwołali się samorządowcy. Ich zdaniem, w swoim wniosku wojewoda nie określił daty, w której wskazane przez niego osoby mają objąć swoje funkcje, więc zarząd województwa sam dookreślił ten termin. 

Jednak według wojewody, samorząd województwa nadużył prawa wyznaczając tak odległy termin do objęcia funkcji przez wskazanych przez niego ludzi, a ustawodawca nie dał żadnego pola manewru samorządowi w sprawie terminów przekazania władz w WFOŚ nowym zarządom.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu przyznał rację samorządowi województwa. W uzasadnieniu sędzia prowadząca zwróciła uwagę, że nic nie stało na przeszkodzie, by wojewoda w swoim wniosku wskazał termin objęcia funkcji przez nowy zarząd. Zmiana w ustawie, na mocy której dokonano zmiany zarządu określała termin, w jakim zarząd województwa musiał podjąć stosowną uchwałę, ale unormowania prawne - zdaniem sądu - nie regulują, z jakim terminem powołania te mają skutkować.

Sąd odmówił rozpatrzenia ustnego wniosku reprezentanta urzędu marszałkowskiego, który podczas rozprawy wniósł o unieważnienie powołań wojewody dla urzędującego obecnie zarządu WFOŚ, tłumacząc to względami formalnymi, gdyż w sądach administracyjnych obowiązuje tzw. zasada pisemności.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Teletubiś, 2018-02-21 00:01:09

    I co heniek? Batki w tasze i do domu uczyć się gdzie się komputer włącza