PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN chce zapewnienić cyberbezpieczeństwo dzieciom

  • PAP/JS    14 września 2017 - 22:48
MEN chce zapewnienić cyberbezpieczeństwo dzieciom
Z cyberprzemocą zetknęło się ok. 40 proc. uczniów. (fot. pixabay.com)

MEN zainicjowało działania mające wypracować narzędzia efektywnego reagowania na sytuacje dotyczące cyberbezpieczeństwa dzieci - poinformowała rzeczniczka MEN Anna Ostrowska. Podała, że grupy robocze przygotowały propozycje procedur.
• Kuratorzy oświaty otrzymali od MEN wytyczne oraz materiały informacyjne dotyczące procedur bezpieczeństwa cyfrowego.

• Podległy MEN Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje liczne szkolenia, konferencje i seminaria w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, w tym także dotyczące cyberbezpieczeństwa.

• "Chcemy również, aby w publicznych i niepublicznych szkołach oraz placówkach wprowadzono możliwość blokowania w internecie dostępu uczniom do treści mogących stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju" - napisała rzeczniczka.

Rzeczniczka odniosła się w ten sposób do, opublikowanego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wynika z niego, że w zapobieganiu cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży najważniejsza jest właściwa identyfikacja problemu, oraz współpraca MEN z policją. Jak podaje NIK, z cyberprzemocą zetknęło się ok. 40 proc. uczniów.

"Dziękujemy Najwyższej Izbie Kontroli, że dostrzega potrzebę kontynuowania przez MEN działań koordynujących w zakresie upowszechniania w szkołach dobrych praktyk dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy oraz wypracowania skutecznych narzędzi w tym obszarze" - napisała Ostrowska w komentarzu.

Jak podała, "w pierwszym półroczu tego roku MEN zainicjowało działania mające na celu wypracowanie procedur i strategii stanowiących narzędzie efektywnego reagowania na trudne lub zaskakujące sytuacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży on-line".

"Zaprosiliśmy do współpracy środowiska obejmujące swoimi działaniami szeroko rozumiane bezpieczeństwo on-line, w tym podmioty realizujące zadania w ramach Rządowego programu Bezpieczna+. W tym zakresie ściśle współpracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem tej współpracy jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa przez blokowanie polskich stron Internetowych przed niepożądanymi z punktu widzenia wychowawczego treściami" - zaznaczyła rzeczniczka.

Dodała, że dodatkowo efektem prac grup roboczych oraz licznych konsultacji jest przygotowanie propozycji procedur obejmujących bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe ucznia w szkole. "Ważnym elementem jest również stworzenie kompendium wiedzy i wytycznych dla dyrektora, nauczyciela oraz rodzica na wypadek zagrożenia lub sytuacji kryzysowej, a także pakietu dobrych praktyk"

"W szczególności zostały przygotowane i opisane procedury dotyczące rozwiązywania problemów dotyczących cyberbezpieczeństwem ucznia. Odniesiono się w nich do sytuacji m.in.: nawiązywania niebezpiecznych kontaktów w internecie - uwodzenia, zagrożenia dewiacjami; sekstingu, prowokacyjnego zachowania i aktywności seksualnej jako źródła dochodu osób nieletnich; bezkrytycznej wiary w treści zamieszczone w internecie; braku umiejętności odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, w tym szkodliwości reklam; łamania prawa autorskiego; zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów on-line szkoły" - wyliczała Ostrowska.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.