PARTNER PORTALU
  • BGK

Metropolia przejmuje zasoby dotychczasowego GZM

  • PAP/AH    28 września 2017 - 18:09
Metropolia przejmuje zasoby dotychczasowego GZM
Jak poinformował przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak, trwają już prace związane z formalnościami, aby można było wykorzystać zasoby dotychczasowego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. (Fot. PTWP)

Rozpoczynająca działalność Górnośląsko-Zagłebiowska Metropolia (GZM) przygotowuje przejęcie projektów dotychczasowego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego; chce przejąć część kadr tej organizacji. Od 2018 r. w urzędzie metropolitalnym ma pracować ok. 20 osób.
• Zgodnie z ustawą o związku metropolitalnym w woj. śląskim obecnie powstaje urząd metropolitalny i trwają związane z tym procedury

• Trwają prace, aby wykorzystać zasoby dotychczasowego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w powstałej Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii. Chodzi głównie o zasoby kadrowe, ale też kwestie związane z unijnymi projektami.

• Do końca 2017 r. GZM dysponuje budżetem w wysokości ok. 12,3 mln zł. W przyszłym roku, czyli pierwszym jej faktycznej działalności, ma to być blisko 352 mln zł.

Górnośląski Związek Metropolitalny powstał w 2007 r. jako związek komunalny - forma dobrowolnej współpracy miast na prawach powiatu tworzących konurbację katowicką (pod późniejszym wspólnym szyldem Metropolia Silesia).

Powołanie związku przed dekadą miało służyć przede wszystkim wspólnej realizacji projektów o zasięgu metropolitalnym, wobec braku ustawy aglomeracyjnej. Organizacja ta zabiegała równocześnie o stworzenie prawnych podstaw dla utworzenia metropolii, która na gruncie przyjętej wiosną ustawy formalnie powstała (pod nazwą Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia) od 1 lipca br., a rozpocznie działalność od 1 stycznia 2018 r.

Jednocześnie 23 czerwca br. zgromadzenie dotychczasowego związku podjęło uchwałę o jego likwidacji z końcem 2017 r.

Jak poinformował przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak, trwają już prace związane z formalnościami, aby można było wykorzystać zasoby dotychczasowego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

- To na pewno zasoby kadrowe, ale też kwestie związane z unijnymi projektami, których trwałość trzeba utrzymać - wskazał.

- Związek metropolitalny wystąpił już do marszałka województwa, który jest stroną tego dofinansowania - instytucją zarządzającą - aby potwierdzić, że taka możliwość istnieje. To nie powinno być problemu - sprawy te są w toku - ocenił. Jak przypomniał, dotychczasowy związek uczestniczy m.in. w przygotowywaniu studium transportowego dla metropolii.

Studium ma ujmować wszystkie aspekty związane z rozwojem centralnej części woj. śląskiego - w kontekście m.in. transportu, infrastruktury drogowej czy zrównoważonej mobilności miejskiej.

W jego przygotowanie zaangażowały się: Związek Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego, Górnośląski Związek Metropolitalny, poszczególne samorządy, organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, urząd marszałkowski i jego spółka Koleje Śląskie, a także przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych. Prace nad opracowaniem, które ma być gotowe do końca 2019 r., wspierają środki Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

W przypadku kadr obsługujących Górnośląski Związek Metropolitalny chodzi obecnie o dwanaście osób. Ponieważ ma on formułę związku komunalnego, nie są to w świetle przepisów pracownicy samorządowi, a ich przeniesienie do GZM mogłoby odbyć się tylko w takim wypadku. Metropolia ogłosi więc konkursy. "Będziemy starali się przejąć większość tych osób, ale na pewno nie wszystkie" - zasygnalizował Karolczak.×
KOMENTARZE (1)

  • eLPe, 2017-09-29 10:39:39

    Metropolia powstała w zasadzie we wrześniu, więc dlaczego gminy mają zapłacić składkę za 2017 od stycznia ???