PARTNER PORTALU
  • BGK

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii z radami rodziców czy bez?

  • aw/PAP    2 listopada 2016 - 12:54
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii z radami rodziców czy bez?
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak (fot.:youtube.com)

Rzecznik Praw Dziecka chce, by MEN ujednoliciło przepisy dotyczące funkcjonowania rad rodziców w publicznych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (MOS).
RPD Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o analizę problemu rozbieżności w przepisach dotyczących funkcjonowania rad rodziców i ujednolicenie przepisów aktów wykonawczych.

Rzecznik zwrócił uwagę, że część przepisów wskazuje, że w publicznych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i w publicznych młodzieżowych ośrodkach socjoterapii działają rady rodziców, które opiniują między innymi funkcjonowanie placówki. Tymczasem rozporządzenie MEN z 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, wskazuje w § 1 pkt 9 młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze są przeznaczone dla niedostosowanych społecznie dzieci i młodzieży powyżej 13. roku życia. Funkcjonują jako ośrodki resocjalizacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej oraz jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym. Do MOW-ów kierowani są wyłącznie nieletni, wobec których sąd rodzinny wydał postanowienie o zastosowaniu takiego środka wychowawczego.

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii są przeznaczone dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Przyjmują podopiecznych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.