PARTNER PORTALU
  • BGK

MRPiPS: 500+ przysługuje dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej

  • aw    8 września 2016 - 11:57
MRPiPS: 500+ przysługuje dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej
fot.pixabay

MRPiPS odniosło się do medialnych publikacji sugerującymi, że dzieciom (także niepełnosprawnym podopiecznym) przebywającym w pieczy zastępczej nie przysługuje świadczenie z programu "Rodzina 500 plus".
Przypomnijmy, "Gazeta Wyborcza" napisała dziś, że część niepełnosprawnych dzieci z rodzin zastępczych nie dostaje pieniędzy z programu "Rodzina 500 plus". Zdaniem dziennika, rząd, przygotowując przepisy programu "Rodzina 500 plus", nie wziął pod uwagę tych rodzin, które otrzymują pieniądze na podstawie starej ustawy o pomocy społecznej zastąpionej w 2011 r. przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że od początku stoi na stanowisku, wyrażonym w piśmie z 12 kwietnia br. do wszystkich powiatów, że dodatek wychowawczy w pieczy zastępczej przysługuje również na dzieci, które otrzymują wsparcie na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

- Stanowisko resortu jest jednoznaczne w tej kwestii - przysługuje im świadczenie. Należy podkreślić, że dodatek wychowawczy zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest zadaniem zleconym z administracji rządowej, to jednak decyzja o przyznaniu tego dodatku należy do samorządu powiatowego - czytamy w komunikacie resortu

Ministerstwo dodaje, że w przyszłym roku odbędzie przegląd ustawy i w przypadku gdy dodatki nie będą wypłacane dokonamy nowelizacji przepisów.

- Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, na każde umieszczone dziecko przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany "dodatkiem wychowawczym" - wyjaśnia dalej MRPiPS.

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej czy też w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest udzielany na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

W obecnym stanie prawnym rodziny zastępcze mogą pobierać świadczenia na podstawie obecnie obowiązujących przepisów lub na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ustawa umożliwia też rodzinom zastępczym podjęcie decyzji o korzystniejszym wyborze świadczeń.

Zgodnie z opinią Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rodzinie, która wybrała przepisy dotychczasowe, przysługują również świadczenia i dodatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a nie mające swojego "odpowiednika" w przepisach dotychczasowych.

Dodatek wychowawczy jest świadczeniem powszechnym, przysługuje każdej rodzinie zastępczej, na każde umieszczone w tej rodzinie dziecko, niezależnie od dochodu, bez względu na moment powstania rodziny zastępczej, dokonany wybór co do podstawy prawnej przyznawanych świadczeń, dochód tej rodziny, czy liczbę umieszczonych w niej dzieci.

Dodatek wychowawczy, w przeciwieństwie do innych świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej, jest finansowany ze środków budżetu państwa, a nie ze środków własnych powiatu. Dodatek przysługuje również w sytuacji nie pobierania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

- Rodziny zastępcze w trakcie pobierania świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka określonych w ustawie pomocy społecznej, mogą podjąć decyzję o przejściu na świadczenia wskazane w art. 80 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz złożyć wniosek w tej sprawie, co jednoznacznie będzie uprawniało je do pobierania dodatku wychowawczego - reasumuje resort.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.