PARTNER PORTALU
  • BGK

Nabór wniosków do programu integracji Romów na 2018 r. Jakie działania można wspierać?

  • aw/PAP    25 października 2017 - 17:46
Nabór wniosków do programu integracji Romów na 2018 r. Jakie działania można wspierać?
Według informacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy wsparciu środków rządowego programu integracji romskiej w latach 2014-2016 zrealizowano w woj. śląskim 132 zadania (Fot. Sxc.hu)

Według informacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy wsparciu środków rządowego programu integracji romskiej w latach 2014-2016 zrealizowano w woj. śląskim 132 zadania. Nabór wniosków na przyszły rok kończy się 31 października.
• Do końca października br. do wojewodów można składać wnioski do programu integracji romskiej na 2018 r.

• Środki z programu są przeznaczane na cztery dziedziny: edukacja, zdrowie, praca i mieszkalnictwo. 

 

• Jeden ze współfinansowanych projektów w woj. śląskim  - gliwickiej świetlicy środowiskowej - dostał ostatnio nagrodę w konkursie Rady Europy Dosta!

Jak przypomniał  Śląski Urząd Wojewódzki, wnioski do rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 można jeszcze składać do końca października br. 

Środki z koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji programu integracji Romskiej są przeznaczane na cztery dziedziny: edukacja, zdrowie, praca i mieszkalnictwo. Zgłaszane wnioski mogą dotyczyć trzech rodzajów przedsięwzięć.

Mogą to być: kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym (projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym), małe granty i zadania jednostkowe - interwencje (o zasięgu lokalnym; najczęściej dotyczące jednej dziedziny), a także ogólnopolskie projekty systemowe (dotyczące jednej dziedziny; preferowane programy stypendialne dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego i organizacja podyplomowych studiów romologicznych).

Według informacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy wsparciu środków rządowego programu integracji romskiej w latach 2014-2016 zrealizowano w woj. śląskim 132 zadania (w tym 115 edukacyjnych, 3 z dziedziny mieszkalnictwa, 10 z dziedziny pracy i 4 z dziedziny zdrowia).

W tym roku miasta i organizacje regionu prowadzą łącznie takich 36 zadań (edukacja - 26, praca - 4, mieszkalnictwo - 4, zdrowie - 2).

Ale wciąż jest wiele do zrobienia. Jak wynika z kontroli NIK samorządy nie wykonują założeń programu integracji Romów. 

Dobre praktyki

Urzędnicy wojewody zaznaczyli, że jeden ze wspieranych środkami programu projektów - dotyczący świetlicy integracyjnej "Pod Lipami" w Gliwicach - zajął w tym roku 3. miejsce w konkursie Rady Europy Dosta!

Nagrody Kongresu Dosta! przyznawane są co dwa lata od dziesięciu lat za skuteczne i innowacyjne działania samorządów na rzecz integracji społeczności romskiej. Gliwice zostały wyróżnione na europejskim forum wraz z tureckim miastem Şişli (1. nagroda) i greckim Volos (2. nagroda) za projekt realizowany od czterech lat z inicjatywy Stowarzyszenia Romów w Gliwicach.

Przed czterema laty dzięki współpracy stowarzyszenia i miasta w dawnym gimnazjum nr 10 przy ul. Lipowej (obecnie szkoła nr 15 w zespole szkolno-przedszkolnym nr 12) powstała świetlica integracyjna "Pod Lipami", do której na zajęcia i warsztaty uczęszczają dzieci romskie i młodzi sympatycy romskiej kultury.

"W pierwszym roku działalności wiedzieliśmy, że do gliwickich szkół uczęszcza 14 dzieci pochodzenia romskiego. Zajęcia, głównie taneczno-wokalne oraz opiekuńcze, odbywały się u nas trzy razy w tygodniu po dwie godziny. Do świetlicy zapisani byli wyłącznie uczniowie romscy" - relacjonowała cytowana w informacji miasta o odebranej w ubiegłym tygodniu nagrodzie dyrektor zespołu nr 12 Aleksandra Szyszka, od początku zaangażowana w działania świetlicy.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.