PARTNER PORTALU
  • BGK

Nakłady jednostek samorządu terytorialnego na pomoc społeczną: które województwa wydają najwięcej

  • pt    12 października 2016 - 13:32
Nakłady jednostek samorządu terytorialnego na pomoc społeczną: które województwa wydają najwięcej
Na jednego mieszkańca Polski, z wydatków poniesionych przez jednostki samorządowe w 2015 r. na pomoc społeczną przypadało przeciętnie 723 zł (fot.fotolia)

• Najwięcej na pomoc społeczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydaje się w województwie warmińsko-mazurskim.
• Aż o 371 zł per capita mniej przekazuje na pomoc społeczną mazowieckie.
Finansowanie zadań w obszarze pomocy społecznej na poziomie jednostek samorządowych wynika głównie z ustawy o pomocy społecznej i jest prowadzone w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych.

Zadania własne finansowane są z własnych środków jednostek (możliwe jest otrzymanie dotacji celowych z budżetu państwa na ich dofinansowanie), natomiast środki na realizację zadań zleconych zapewnia budżet państwa w formie dotacji.

Czytaj też: Warmińsko-mazurskie, demografia: Mała dzietność i ludzie wyjeżdżający za pracą

Jak wynika z raportu GUS „Pomoc społeczna w 2015 roku”, w ub. roku z budżetów jednostek samorządowych wszystkich kategorii (gmin, miast na prawach powiatu, powiatów i województw samorządowych) na pomoc społeczną przekazano (wraz ze środkami otrzymanymi z budżetu państwa) łączną kwotę 27 803 mln zł, czyli o 116 mln zł mniejszą, niż przed rokiem.

Na jednego mieszkańca Polski, z wydatków poniesionych przez jednostki samorządowe w 2015 r. przypadało przeciętnie 723 zł (w 2014 r. – 725 zł).

Nie zmienił się istotnie rozkład województw, w których na finansowanie zadań w obszarze
pomocy społecznej w przeliczeniu na jednego mieszkańca przeznaczono najwięcej środków.

Były to nadal województwa północno-zachodniej, północnej i wschodniej Polski.

Największe kwoty na osobę wydatkowano w województwach: warmińsko-mazurskim (989 zł) i lubuskim (871 zł), a kwoty przekraczające średnią dla kraju odnotowano jeszcze w ośmiu województwach: świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, pomorskim, podkarpackim, opolskim, podlaskim i lubelskim.

Najniższą kwotę w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatkowano w województwie mazowieckim (618 zł), przez co dystans między województwami o krańcowych kwotach obniżył się do 371 zł (w 2014 r. stanowił 414 zł).

Przeciętna kwota wydatków dla Polski przypadająca na 1 mieszkańca (w relacji do roku poprzedniego) była niższa o 2 zł, przy czym spadek odnotowano w ośmiu województwach - największy w województwie warmińsko-mazurskim (o 32 zł), a wzrost również w ośmiu województwach, najwyższy (o 14 zł) w województwie dolnośląskim.

Wydatki te, podobnie jak przed rokiem stanowiły 14,2% ogólnych wydatków budżetów jednostek samorządowych.

Najsilniej obciążyły budżety jednostek samorządowych województwa lubuskiego (18,3%) a najmniej województwa mazowieckiego (10,3%).

W porównaniu do 2014 r. udział tych wydatków nie zmienił się w dwóch województwach: lubelskim i podkarpackim, natomiast wzrost odnotowano w siedmiu województwach (najwyższy – o 0,8 p. proc. w dolnośląskim) i również w siedmiu odnotowano spadek (najgłębszy – o 0,8 p. proc. w warmińsko-mazurskim, podlaskim i świętokrzyskim).

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.