PARTNER PORTALU
  • BGK

Narkomania: Samorządy mają kluczową rolę w walce z narkotykami

  • PAP/AT    17 lutego 2016 - 15:11
Narkomania: Samorządy mają kluczową rolę w walce z narkotykami
Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz zaznaczyła, że coraz większy ciężar walki ze skutkami uzależnień oraz prowadzenia profilaktyki spada na samorządy i organizacje pozarządowe (fot.pixabay.com)

• W Warszawie odbyła się debata o miejskiej polityce narkotykowej.
• Eksperci zgodzili się, że samorządy pełnią kluczową rolę w skutecznej walce z narkotykami i narkomanią.
• Podkreślano potrzebę wspierania inicjatyw lokalnych na szczeblu krajowym.
"Aby agendy krajowe i międzynarodowe mogły wprowadzać skuteczne zmiany, potrzebny jest impuls lokalny" - oceniła Kasia Malinowska-Sempruch, dyrektor Międzynarodowego Programu Polityki Narkotykowej w Open Society Foundations.

"Miasto jest tą przestrzenią, na której jak na dłoni widać problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych (...). Otwarte sceny narkotykowe w parkach czy na miejskich placach niejednokrotnie zmuszały władze miast i społeczności lokalne do jasnego wyartykułowania, gdzie jest problem i szukania rozwiązań. Szczególnie dlatego, że rozwiązania (...) skupiające się na kryminalizacji często okazują się nie tylko nieskuteczne, ale też szkodliwe. Zakładanie, że policja czy straż miejska rozwiążą problem (z zakresu) zdrowia publicznego jest mało racjonalne" - powiedziała Malinowska-Sempruch.

Czytaj też: Szkoły nie radzą sobie z problemem narkotyków

Zaprezentowała działania polityki narkotykowej m.in. w Vancouver, Lizbonie i Barcelonie. Zaznaczyła, że i polskie miasta podejmują podobne inicjatywy, czego przykładem jest np. leczenie w Chorzowie i we Wrocławiu osób uzależnionych chorych na AIDS. W Krakowie już wiele lat temu otwarto punkt wymiany igieł i strzykawek. "Przykładów tego typu nowatorskich działań na poziomie miasta jest na świecie dużo i istotne jest, aby później te programy innowatorskie znalazły wsparcie instytucji na poziomie krajowym" - dodała.

Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz zaznaczyła, że coraz większy ciężar walki ze skutkami uzależnień oraz prowadzenia profilaktyki spada na samorządy i organizacje pozarządowe. Oceniła, że potrzebna jest wymiana doświadczeń w zakresie miejskiej profilaktyki antynarkotykowej i zaznaczyła, że samorządy są ważnym wsparciem dla działań podejmowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Podkreśliła, że w Warszawie prowadzone są liczne działania profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe dotyczące m.in. terapii osób uzależnionych.

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dr Piotr Jabłoński zwrócił uwagę, że gminy i miasta w 2014 r. wydały 36 mln zł na przeciwdziałanie narkomanii, jednak stanowi to niewielką część kwoty z tzw. korkowego, przeznaczonej na przeciwdziałanie uzależnieniom (ponad 600 mln). Dodał, że samorządy wciąż w niewielkim stopniu wspierają programy redukcji szkód, a najczęściej koncentrują swoje działania na profilaktyce.

Powiedział, że największe problemy, z jakimi stykają się społeczności lokalne w przeciwdziałaniu narkomanii, to m.in. brak akceptacji politycznej dla niektórych racjonalnych pomysłów, różna jakość monitorowania zjawiska narkomanii oraz częsta rotacja przedstawicieli instytucji państwowych.

Zaznaczył, że zauważalne są sukcesy samorządów na polu polityki narkotykowej. Samorządy m.in. coraz częściej konsultują z organizacjami pozarządowymi priorytety działań, a poprzez szkolenia wspierają rozwój kompetencji zawodowych pracowników zajmujących się np. profilaktyką i leczeniem.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.