PARTNER PORTALU
  • BGK

Darmowe porady prawne - nie wszystkie punkty otwarte. To wina PO, PSL i samorządów?

  • MS/JS    5 stycznia 2016 - 14:56
Darmowe porady prawne - nie wszystkie punkty otwarte. To wina PO, PSL i samorządów?
Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości przygotowany przez poprzedni rząd PO-PSL harmonogram wprowadzenia ustawy został źle przygotowany. (fot. ms.gov.pl)

Wraz z początkiem roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna. Jak jednak informuje resort sprawiedliwości - nie wszystkie punkty są już otwarte. Winą za to obarcza wcześniej rządzącą koalicję PO-PSL.
Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, która weszła w życie 5 sierpnia 2015 r., w skali całego kraju miało powstać ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć darmową pomoc prawną w punktach wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Nie wszędzie jednak punkty działają. 

Opóźnienia z winy PO-PSL

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, jest to wina poprzedniej koalicji rządzącej PO-PSL. - Przepisy dostosowujące zawarte w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej przygotowanej przez poprzedni rząd PO-PSL wprowadziły zbyt późny termin na podpisanie umów z adwokatami i radcami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej. Ten poważny błąd poprzedniego rządu obiektywnie uniemożliwił w wielu miejscach uruchomienie punktów pomocy prawnej od 1 stycznia 2016 roku – informuje resort.

Ministerstwo dodaje, że przygotowany przez poprzedni rząd PO-PSL harmonogram wprowadzenia ustawy został źle przygotowany. - Przepisy ustawy zakładały, że umowy z wykonawcami udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej mogły być zawierane aż do 31 grudnia 2015 roku. Do tego terminu w trakcie negocjacji zmieniane mogły być szczegóły umów, w tym te określające adresy i godziny przyjęć. Termin ten w rzeczywistości nie pozwolił więc na skuteczną realizację ustawy, skoro już z dniem 1 stycznia wchodziła ona w życie, a postanowienia zawieranych umów mogły być renegocjowane aż do końca 2015 roku – czytamy w komunikacie.

Korzystanie z porad prawnych dodatkowo uniemożliwiły niektóre samorządy, nie zamieszczając informacji na temat, adresów punktów i godzin przyjęć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

- Mimo tych przeszkód, Ministerstwo Sprawiedliwości intensywnie pracuje nad tym, by wszystkie punkty pomocy prawnej jak najszybciej rozpoczęły swoją działalność. Ze szczególną troską Ministerstwo Sprawiedliwości pochyla się nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, które nie miały możliwości skorzystania z programu – zapewnia resort.

Darmowa pomoc prawna pięć dni w tygodniu

Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych, ogólnopolski system ma zagwarantować nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelować zbyt często występującą w Polsce barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej. Środki na realizację tego zadania pochodzą z budżetu państwa, a nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Z darmowych porad prawnych mogą korzystać: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc jest udzielana w przeciętnym wymiarze pięciu dni w tygodniu przez co najmniej cztery godziny dziennie. Informacji o konkretnym miejscu i godzinach otwarcia punktów należy szukać w Biuletynie Informacji Publicznej starostw powiatowych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • minerstary, 2016-01-05 15:21:12

    To jasne, że POkrętacze z PSL-em, podkładali i podkładają miny pod działania oraz inicjatywy obecnych władz a szczególnie rządu i prezydenta.