PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK, Bytom: Bez dodatkowego wsparcia miasto się nie podniesie

  • aw/PAP    5 lipca 2016 - 17:58
NIK, Bytom: Bez dodatkowego wsparcia miasto się nie podniesie
(Bytom, fot.PTWP)

• Dotychczasowe działania dotyczące problemów społecznych Bytomia, choć zgodne z przygotowanymi programami i oparte o rzetelne rozpoznanie potrzeb, nie przyniosły poprawy sytuacji życiowej mieszkańców.
• Takie smutne wnioski płyną z analizy Najwyższej Izby Kontroli.
• NIK zapowiedziała też na 2017 r. kontrolę diagnozującą przyczyny zróżnicowania społeczno-gospodarczego polskich miast.
Bytom nadal traci funkcje społeczne oraz gospodarcze i wymaga pilnej rewitalizacji - oceniła NIK, podsumowując kontrolę prowadzonych w latach 2010-2014 działań administracji samorządowej i rządowej w tej sprawie. Bytomski samorząd obecnie przygotowuje 7-letni program kompleksowej rewitalizacji i odnowy miasta - obejmujący lata 2016-2022.

Ankietowani ocenili warunki życia w mieście

Jak podał Przemysław Witek z katowickiej delegatury NIK, podczas kontroli dotyczącej rozwiązywania problemów społecznych w szczególnie dotkniętym skutkami transformacji gospodarczej Bytomiu, diagnozowano pracę ośmiu podmiotów realizujących zadania z zakresu polityki rozwoju, pomocy społecznej oraz rynku pracy.

Kontrolerzy NIK sprawdzili działania ministerstwa infrastruktury i rozwoju, trzech jednostek samorządu wojewódzkiego (urząd marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) oraz czterech miejskich (Urząd Miejski, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Integracji Społecznej).

Ustalenia uzupełniono opiniami z przeprowadzonego na zlecenie NIK przez Uniwersytet Śląski badania ankietowego na próbie 415 mieszkańców Bytomia, 200 mieszkańców będących klientami MOPR i 200 będących klientami PUP. "Ankietowani ocenili warunki życia w mieście bardzo krytycznie, wyrażając jednocześnie przekonanie, że w nieodległych miastach żyje się lepiej" - podała NIK.

Diagnozy rzetelne, ale co z tego?

Podsumowując kontrolę przedstawiciele Izby uznali, że organy administracji samorządowej i rządowej rzetelnie diagnozowały lokalne problemy społeczne i ekonomiczne. Dokumenty strategiczne na poziomie krajowym i regionalnym oraz programowe, przygotowane w ministerstwie, województwie i mieście, "były spójne i odzwierciedlały podejście do polityki regionalnej obowiązujące w Unii Europejskiej".

Według NIK założenia poszczególnych projektów, programów i działań dotyczących pomocy społecznej czy wsparcia na rynku pracy, w tym adresowanych do mieszkańców Bytomia, były realizowane, jednak ich wpływ na sytuację społeczną i ekonomiczną "był ograniczony i przynosił najczęściej krótkoterminowe efekty".

"Niewystarczająca była skala prowadzonych przedsięwzięć, a także ich ukierunkowanie na rozwiązanie konkretnych problemów. Koncentrowano się na świadczeniu usług dzięki zaangażowaniu środków finansowych, zamiast na efektach. Nie sprawdzano (...) czy realizowane działanie przyczyniło się do trwałego przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej konkretnych mieszkańców lub czy osiągnięto w wyniku podejmowanych działań np. długotrwałe zatrudnienie konkretnego bezrobotnego" - pisze NIK.

"Utrwalanie się i pogłębianie w badanym okresie negatywnych zjawisk społecznych, takich jak trwałe bezrobocie, wykluczenie społeczne, bieda czy długa lista osób oczekujących na mieszkanie było wynikiem nie tylko przemian ekonomicznych w kraju, ale też błędów popełnionych przez władze samorządowe w zakresie zarządzania strategicznego oraz braku konsekwentnej polityki miasta na rzecz pobudzenia rozwoju gospodarczego" - zdiagnozowali kontrolerzy Izby.

NIK miała zastrzeżenia m.in. do jakości dokumentów strategicznych urzędu miejskiego - zdaniem kontrolerów Izby zbyt ogólnych i pomijających zróżnicowanie pomiędzy różnymi obszarami Bytomia (głównie w kwestii natężenia bezrobocia). Nie wskazywano w nich hierarchii celów; nie badano postępów w realizacji założeń czy ich oddziaływania na sytuację mieszkańców.×
KOMENTARZE (2)

  • cesarz Opola, 2016-07-29 19:51:35

    Bytom przyłączyć do Opola
  • Paweł, 2016-07-06 10:46:42

    Prezydent Bytomia, Damian Bartyla i jego pracownicy chętnie mówią o wielkiej odnowie miasta, jednocześnie lekką ręką prezydent zaciąga 100 milionowy kredyt na budowę kompleksu sportowego dla klubu Polonia Bytom. Jak stadion i lodowiska dla zawodowych sportowców poprawią sytuację społeczną i gospodar...czą w Bytomiu? Sporo moich znajomych jest zaangażowanych w działania na rzecz rewitalizacji i ich opinie potwierdzają to co wskazuje NIK. Rewitalizacja to głownie działania marketingowe.  rozwiń