PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK o integracji Romów: Samorządy nie wykonują założeń programu

  • MN    2 czerwca 2017 - 07:07
NIK o integracji Romów: Samorządy nie wykonują założeń programu
Jak samorządy realizują zadania z zakresu integracji Romów? (fot. wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Pomoc socjalna i materialna zamiast faktycznej integracji Romów - tak samorządy realizują zadania w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020.
• Samorządy, zgodnie z wymogami, wykorzystują środki publiczne w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020, jednak ich działania na rzecz społeczności romskiej nie zawsze okazują się w pełni skuteczne.

• W wielu wypadkach integracja i aktywizacja społeczności romskiej stanowi bowiem niełatwy do rozwiązania lokalny problem społeczny, dodatkowo utrudniony przez hermetyczny charakter wspólnot romskich.

• NIK wskazuje, że Program integracji w swojej obecnej formie stanowi raczej kolejny element pomocy socjalnej i materialnej dla społeczności romskiej, niż zachętę do większej aktywności.

 

Romowie to stosunkowo duża, lecz bardzo rozproszona grupa etniczna. Ich dokładna liczba jest trudna do ustalenia, a wg różnych źródeł liczebność tej społeczności mieści się w przedziale od 8 do 15 mln. W przypadku Polski, podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, przynależność do tej grupy etnicznej zadeklarowało 16 725 obywateli polskich, w tym np. w województwie małopolskim 1 735 osób (10,4 proc.).

NIK przeprowadziła kontrolę dotyczącą realizacji przez gminy z województwa małopolskiego zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020, który jest kontynuacją zakończonego w grudniu 2013 roku Programu na rzecz społeczności romskiej. W Programie integracji ustanowiono cztery podstawowe dziedziny (obszary wsparcia), tj. Edukacja, Mieszkalnictwo, Praca i Zdrowie. Kontrolą objęto siedem jednostek samorządu terytorialnego, którym przyznano środki z budżetu państwa w celu realizacji zadań na rzecz społeczności romskiej.

Czytaj też: Rząd nie widzi sposobu na romskie koczowiska. Znajdą go Wrocław, Poznań i Gdańsk?

Wyniki kontroli wykazały, że co prawda wydatkowanie środków publicznych w ramach poszczególnych dziedzin Programu integracji odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, niemniej jednak działania podejmowane na rzecz społeczności romskiej przez skontrolowane gminy nie były w pełni skuteczne.

W ocenie NIK Program integracji w swojej obecnej formie stanowi raczej kolejny element pomocy socjalnej i materialnej dla społeczności romskiej, utwierdzając jej członków w postawach roszczeniowych, zamiast skłaniać do większej aktywności społecznej.

NIK wskazała, m.in. że w dziedzinie Edukacja wciąż nie osiągnięto widocznej poprawy wyników w nauce dzieci romskich, a w dziedzinach Zdrowie oraz Praca działania podejmowane były w kontrolowanych gminach sporadycznie i nie przyniosły istotnych efektów. Żadna z poddanych kontroli jednostek nie stworzyła Lokalnego programu integracji społecznej Romów.

Czytaj też: NIK o kształceniu nauczycieli: negatywna selekcja i brak kontroli×
KOMENTARZE (1)

  • poznaniak, 2017-06-02 09:15:44

    Co jest? Taki postępowy prezydent Poznania a nie może poradzić z grastką Romów? To jak on chce dziesiątki tysięcy integrować i ich finansować, zapewnić mieszkania i opiekę przybyszom z krajów zamorskich?