PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK: Policja i straż miejska niewystarczająco chronią pieszych i rowerzystów

  • aw/PAP    16 listopada 2016 - 13:46
NIK: Policja i straż miejska niewystarczająco chronią pieszych i rowerzystów
statystyki policyjne wskazywały na przestrzeni lat 2012-2015 stosunkowo dużą liczbę wypadków z udziałem rowerzystów (fot.pixabay)

• Działania policji i straży miejskich na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów były niewystarczające - uznała Najwyższa Izba Kontroli.
• Izba krytycznie oceniła także funkcjonowanie Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji. Według niej jest "wysokie ryzyko, że dane SEWiK nie odpowiadają rzeczywistości".
• Pozytywnie oceniła natomiast fakt, że na drogach jest coraz więcej funkcjonariuszy drogówki i są oni coraz lepiej wyszkoleni.
W ramach kontroli "Realizacja przez policję i straże miejskie (gminne) zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom" Najwyższa Izba Kontroli zbadała działania policji i straży miejskich podejmowane w latach 2014 - 2015. Celem kontroli było sprawdzenie, czy działania podejmowane przez policję i straże miejskie zapewniają bezpieczeństwo "niechronionych uczestników ruchu drogowego".

"Kontrola stanowiła próbę weryfikacji tego, w jakim stopniu ukierunkowanie działań policji i straży miejskich oparte zostało na rzetelnej analizie problemu, a w jakim stopniu na przeczuciu, czy też intuicji" - wskazali kontrolerzy. Według NIK zarówno skala, jak i kierunek prowadzonych działań w ograniczonym stopniu wpływały na poprawę poziomu bezpieczeństwa.

"Policja co prawda wdrożyła działania polegające na diagnozie zagrożeń bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, jednak ich realizacja nie gwarantowała prawidłowej identyfikacji tych zagrożeń w skali kraju" - wskazała NIK.

Piesi i rowerzyści wciąż nie mogą się czuć całkiem bezpieczni

Zdaniem Izby przykładem nie do końca skutecznych działań może być określenie przez Komendanta Głównego Policji obowiązku typowania miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych. Kontrolerzy zwrócili uwagę, że brak kryteriów lub standardów przy wyznaczaniu tych miejsc skutkował dużą dowolnością w tym zakresie, przy jednoczesnym braku możliwości weryfikacji rzetelności realizacji tego zadania przez poszczególne komendy policji.

"Prowadziło to do sytuacji, w których jako szczególnie niebezpieczne wskazywane były jedne z głównych miejskich arterii komunikacyjnych i dróg przelotowych miast na całej ich długości, charakteryzujące się największym natężeniem ruchu. I tak na przykład w Warszawie wytypowano całą 12 km długość Al. Jerozolimskich" - wskazali kontrolerzy.

NIK zauważa ponadto, że policja w swoich działaniach skupiła się jedynie na pieszych i nie podejmowała podobnych działań w stosunku do rowerzystów, pomimo że statystyki policyjne wskazywały na przestrzeni lat 2012-2015 stosunkowo dużą liczbę wypadków z ich udziałem.

Izba wskazała także, że Komendant Główny Policji nie wdrożył w pełni skutecznych mechanizmów monitorowania realizacji działań policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz oceny osiągniętych efektów.

"Prowadzone analizy opierały się jedynie na przyjęciu ogólnego założenia o bezpośrednim wpływie realizowanych działań na spadek liczby wypadków drogowych i ich ofiar. Brak było natomiast jakichkolwiek analiz, które pokazałyby faktyczne oddziaływanie podejmowanych działań - zarówno realizowanych przez policję i straże miejskie, jak i przez inne podmioty (m.in. odpowiadające za rozwój infrastruktury drogowej), na stan bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego" - ocenili kontrolerzy.

Komu służy system ewidencji wypadków?

NIK oceniła także funkcjonowanie Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK). Wyniki kontroli wykazały, że skala i powtarzalność nieprawidłowości w prowadzeniu przez policję statystyki zdarzeń drogowych, upoważnia do stwierdzenia, "iż w zakresie danych dotyczących przede wszystkim liczby zdarzeń drogowych, ich ofiar, a także stopnia ciężkości poniesionych przez nie obrażeń, istnieje wysokie ryzyko, iż dane w SEWiK nie odpowiadają rzeczywistości".

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.