PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK: Świetlice środowiskowe to niewykorzystany potencjał. Gminom brakuje pieniędzy

  • PAP/KDS    8 sierpnia 2017 - 13:44
NIK: Świetlice środowiskowe to niewykorzystany potencjał. Gminom brakuje pieniędzy
Izba wskazała, że w latach 2013-2015 w ośmiu z 23 gmin objętych kontrolą zlikwidowano 12 świetlic i ognisk dla dzieci i młodzieży (fot. pixabay.com)

Brak pieniędzy, to - jak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli - przyczyna przez którą niewiele gmin prowadzi na swoim terenie tzw. świetlice środowiskowe. Jak wskazuje NIK, działają one zaledwie w 18 proc. gmin w Polsce.
• Najwyższa Izba Kontroli podkreśliła, że świetlice środowiskowe mają pomagać w szczególności rodzinom napotykającym trudności w wypełnianiu obowiązków wychowawczych.

• Ich funkcjonowanie pozytywnie wpływa na rozwój osobowości dzieci, ich postępy w nauce oraz kształtowanie relacji społecznych opartych na wzajemnej pomocy, współpracy i solidarności.

• Jednak jak podała NIK świetlice środowiskowe funkcjonują tylko w 18 proc. gmin w Polsce, co znacznie ogranicza ich dostępność.

Izba wskazała, że w latach 2013-2015 w ośmiu z 23 gmin objętych kontrolą liczba placówek spadła (zlikwidowano 12 świetlic i ognisk dla dzieci i młodzieży), przede wszystkim z powodu braku pieniędzy na zapewnienie właściwych warunków lokalowych i sanitarnych.

Gminy, które nie utworzyły w ogóle takich placówek, wskazywały jako przyczynę również brak środków finansowych. Argumentowały też, że na ich terenie działają świetlice szkolne.

Tymczasem w ocenie NIK, z uwagi na specyfikę potrzeb dzieci z rodzin, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, świetlice szkolne nie są w stanie zapewnić im adekwatnej pomocy głównie z uwagi na brak możliwości indywidualnej pracy z dzieckiem.

Izba zwróciła uwagę, że szacunkowy roczny koszt pobytu dziecka w placówce w skali kraju w 2015 r. wynosił jedynie niecałe 4 tys. zł.

Według NIK świetlice środowiskowe zapewniają wychowankom wszechstronne wsparcie - począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, wyżywienie, poprzez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych, aż po ciekawe zajęcia rozwojowe. Dzięki uczęszczaniu do placówek, dzieci lepiej się zachowują, lepiej uczą, lepiej radzą sobie w grupie rówieśniczej, a także odkrywają swoje silne strony, nabierają poczucia własnej wartości.

Pozytywne efekty uczęszczania do świetlic środowiskowych były dostrzegane i wskazywane przez same dzieci, ich rodziców i nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym przeprowadzonym w ramach kontroli NIK.

Jak wynika z badań aż 92 proc. rodziców podopiecznych placówek było bardzo zadowolonych z pobytu dziecka w świetlicy. W opinii zdecydowanej większości rodziców (69 proc. ankietowanych) zachowanie ich dzieci poprawiło się. Rodzice, którzy zauważyli zmiany zachowania dziecka, stwierdzali najczęściej, że dziecko stało się grzeczniejsze, osiąga lepsze wyniki w nauce, słucha dorosłych i wykonuje swoje obowiązki oraz nie chodzi na wagary.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.