PARTNER PORTALU
 • BGK

Nowelizacja Kodeksu Rodzinnego: Koniec z odbieraniem dzieci z powodu biedy rodziców. Jest ustawa

 • PAP/AT    11 lutego 2016 - 14:11
Nowelizacja Kodeksu Rodzinnego: Koniec z odbieraniem dzieci z powodu biedy rodziców. Jest ustawa
W uzasadnieniu noweli podkreślono, że ingerencja państwa we władzę rodzicielską jest możliwa tylko w przypadkach określonych ustawą i po prawomocnym orzeczeniu sądu (fot.pixabay.com)

• Sejm uchwalił ustawę zakazującą odbierania dzieci z powodu biedy rodziców.
• Ingerencja państwa we władzę rodzicielską jest możliwa tylko w przypadkach określonych ustawą.
• Nowelizacja jest realizacją zapowiedzi z expose premier Beaty Szydło.




Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa, wbrew woli rodziców nie jest dopuszczalne - przewiduje nowela Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, uchwalona w czwartek przez Sejm.

Za nowelą głosowało 409 posłów, przeciw było 2, wstrzymało się 25.

Posłowie przyjęli poprawkę PiS do noweli, uchylającą przepis przejściowy dodany podczas prac w komisji. Odrzucili natomiast poprawkę klubu Kukiz'15, zgodnie z którą umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej byłoby możliwe tylko wówczas, gdy zachodzi realne i bezpośrednie zagrożenie życia dziecka.

Nowelizacja jest realizacją zapowiedzi z expose premier Beaty Szydło o wprowadzeniu zakazu odbierania rodzicom dzieci z powodu ubóstwa.

W uzasadnieniu noweli podkreślono, że ingerencja państwa we władzę rodzicielską jest możliwa tylko w przypadkach określonych ustawą i po prawomocnym orzeczeniu sądu.

"Środki z zakresu pieczy zastępczej powinny być stosowane w sytuacji, gdy rodzice albo rodzic sprawujący władzę rodzicielską nie spełniają swoich funkcji i może to stanowić zagrożenie dla dobra dziecka" - napisano w uzasadnieniu. Podkreślono jednocześnie, że piecza zastępcza to najdalej idąca interwencja we władzę rodzicielską i ma z zasady charakter tymczasowy.

Autorzy noweli podkreślili, że naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina i by zapobiec "pochopnemu ingerowaniu sądów we władzę rodzicielską poprzez oddzielenie dziecka od rodzica", konieczne jest precyzyjne usystematyzowanie form tej ingerencji. Chodzi o to, by sądy, zanim zdecydują o odłączeniu dziecka od rodziny biologicznej, wykorzystały inne metody pracy z rodziną.

Za niedopuszczalne uznano umieszczenie dziecka w pieczy wyłącznie z powodu ubóstwa. "Istnienie tej okoliczności, w sytuacji gdy rodzice spełniają swoje funkcje opiekuńczo-wychowawcze prawidłowo, powinno zasadniczo rodzić obowiązek ze strony państwa udzielania rodzinie pomocy dla usunięcia tego stanu" - uzasadniono.

Zgodnie z nowelą, dopuszczalne jest umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej czy placówce opiekuńczej na wniosek rodziców.

Zapisano też, że dziecko trafia do pieczy zastępczej dopiero wówczas, gdy różne formy pomocy rodzinie nie przyniosły skutku i zagrożone jest jego zdrowie lub życie.

Kodeks rodzinny w takich sytuacjach wskazuje na inne działania sądu opiekuńczego - zarówno wobec rodziców, jak i samego dziecka. Może on zobowiązać rodziców do pracy z asystentem rodziny czy skierować ich na terapię albo ograniczyć im władzę rodzicielską, poddać ją kontroli kuratora sądowego.

Sąd może skierować dziecko do placówki wsparcia dziennego lub zdecydować o umieszczeniu w placówce sprawującej częściową pieczę nad dziećmi. Ma też możliwość umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej lub innej placówce tego typu.

W ocenie skutków regulacji zapisano, że nowela dotyczy rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (227,3 tys. rodzin; 800 tys. osób) oraz rodzin zagrożonych ubóstwem (724,3 tys. rodzin; 1,9 mln osób).

Ustawa wejdzie w życie 30 dni od ogłoszenia

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!




REKLAMA




×
KOMENTARZE (3)

 • Bogusław Baśliński, 2017-07-09 08:54:40

  Ustawy, nowelizacje a sądy działają po staroświecku, handel dziećmi nadal trwa.
 • andrzej ciborowski, 2016-02-11 20:06:19

  kto wprowadzil te prawo za Platwormy Obywatelskiej.,aby odbierac dzieci rodzinom, Za PRL takiego prawa nie bylo aby odbierac dzieci biednym rodzinom. Zbujeckie prawo moglo byc tylko za PO.
 • wdzivny, 2016-02-11 15:58:01

  Najwyższy czas- Przykro było patrzeć jak z nakazu sądu wyrywano dziecko od matki czy babci, której kurczowo dziecko się trzymało i płakało. Takie rzeczy to przecież pierwsze i najważniejsze zadanie dla rzecznika praw dziecka, a nie to czy muminki są homoseksualne, czy nie, bo dziecko nie ma o tym ża...dnego pojęcia ani zdania.  rozwiń