PARTNER PORTALU
  • BGK

NSA oddalił skargi kasacyjne ws. mandatów świętokrzyskich samorządowców

  • PAP/EM    7 lutego 2017 - 16:11
NSA oddalił skargi kasacyjne ws. mandatów świętokrzyskich samorządowców
(fot. pixabay)

• NSA oddalił skargi kasacyjne komisarza wyborczego na orzeczenia WSA w Kielcach, uchylające jego postanowienia o wygaszeniu mandatów trzem włodarzom świętokrzyskich gmin.
• Komisarz wygasił je z powodu łączenia przez wójtów i burmistrza funkcji samorządowych z pracą w administracji rządowej.
Wyroki są prawomocne. Informacje o rezultacie rozpatrywania spraw przekazano w Wydziale Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Chodzi o sprawy: wójta Rudy Malenieckiej Leszka Kucy (jest zatrudniony w Lasach Państwowych i przebywa na bezpłatnym urlopie w tej instytucji), burmistrza Chęcin Roberta Jaworskiego (pracował w Państwowym Instytucie Geologicznym - najpierw był na urlopie bezpłatnym, potem rozwiązał umowę o pracę) i wójta gminy Górno Przemysława Łysaka (wziął bezpłatny urlop w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

W sierpniu i na początku września ub. r. komisarz wyborczy w Kielcach sprawdzał - z powodu zawiadomień wyborców i doniesień mediów - czy włodarze sześciu gmin w regionie nie łączą funkcji wójtów lub burmistrzów z pracą w administracji rządowej. Postępowania te zakończyły się wygaszeniem mandatów burmistrzów Bodzentyna i Chęcin oraz wójtów Górna, Słupi, Pacanowa i Rudy Malenieckiej.

Ustawa o samorządzie gminnym zakazuje bowiem łączenia funkcji szefa lokalnego samorządu z zatrudnieniem w administracji rządowej. Z kolei Kodeks wyborczy zobowiązuje komisarza do wygaszenia mandatu w sytuacji, gdy funkcja wójta jest łączona z pracą w administracji rządowej.

Czytaj też: Świętokrzyskie samorządy chcą ok. 70 mln zł dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Włodarze mimo to złożyli skargi na postanowienia komisarza do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. WSA zajął podobne stanowisko w sprawach czterech mandatów - wójtów Górna, Rudy Malenieckiej i Słupi oraz burmistrza Chęcin - uchylając postanowienia komisarza. Ten wniósł więc skargi do NSA, który je jednak oddalił.

Zdaniem sądu niższej instancji, gdy w określonym czasie włodarz nie zrzeka się wcześniej sprawowanej funkcji w administracji rządowej, postanowienie o wygaszeniu jego mandatu stwierdza nie komisarz wyborczy, lecz rada gminy. Musi ona podjąć w tym celu odpowiednią uchwałę. Ponieważ w omawianych przypadkach wygaśniecie mandatów stwierdził niewłaściwy organ, sąd nie rozpatrywał merytorycznie argumentów związanych z zatrudnieniem samorządowców.

WSA analizował przepisy art. 492 Kodeksu wyborczego. W jednym z wyroków ocenił, iż komisarz wyborczy będzie właściwym do wygaśnięcia mandatu w sytuacji, gdy wójt podejmuje zatrudnienie w administracji rządowej już po ślubowaniu, łamiąc zakaz łączenia funkcji. Natomiast jeśli wójt wykonywał funkcję przed wyborem i nie zrzeknie się jej w ciągu trzech miesięcy od złożenia ślubowania, wygaśnięcie jego mandatu wskazuje rada gminy. Sąd wskazał przy tym, że przepisy zredagowano w sposób, który budzi wątpliwości interpretacyjne, dlatego wymagają one doprecyzowania przez ustawodawcę.

Podczas rozpraw komisarz wyborczy Bożena Fabrycy podnosiła, iż to komisarz jest właściwym organem do stwierdzenia wygaszenia mandatu. Przyznała jednak, że przepisy w tej kwestii są niejednoznaczne.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.