PARTNER PORTALU
  • BGK

Ogłoszenia stanu klęski żywiołowej nie będzie. "Nie ma takiej potrzeby"

  • JS    16 sierpnia 2017 - 21:25
Ogłoszenia stanu klęski żywiołowej nie będzie. "Nie ma takiej potrzeby"
Zdaniem wojewody wszystkie działania służb były skoordynowane i nie było potrzeby wprowadzania stanu klęski żywiołowej, żeby użyć wojska (fot. gdansk.uw.gov.pl/)

Obecnie nie ma potrzeby wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w województwie pomorskim - informuje wojewoda pomorski.
Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w Pomorskim nie miałoby wpływu na skuteczniejsze niż obecnie prowadzenie akcji ratunkowej, a oznaczałoby znacznie więcej utrudnień dla mieszkańców oraz turystów. Wprowadzenie takiego stanu wiązałoby się m.in. z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, utrudnieniami w poruszaniu się, zakazem organizowania lub przeprowadzania imprez masowych - wyjaśnia wojewoda.

Jak tłumaczy, nie wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, dlatego że nie widział i nie widzi ku temu przesłanek. - Musimy brać pod uwagę, że jest to pewien stan wyjątkowy, który nakłada pewne obowiązki i ograniczenia dla mieszkańców, albo  osób, które przebywają na tym terenie - stwierdził wojewoda pomorski Dariusz Drelich

Zdaniem wojewody wszystkie działania służb były skoordynowane i nie było potrzeby wprowadzania stanu klęski żywiołowej, żeby użyć wojska. - Oczywiście gdyby były jakieś problemy z koordynacją, gdyby były jakieś problemy, że któraś ze służb nie chciała się podporządkować, albo gdyby np. starostowie, wójtowie nie wykonywali swoich obowiązków - wtedy tak, bo trudno by sobie wyobrazić, żeby tolerować brak współdziałania we wszystkich takich sytuacjach - dodał Dariusz Drelich.

Skutki nawałnic, które nawiedziły 11 sierpnia 2017 r. województwo pomorskie, mimo swoich dużych rozmiarów, są na bieżąco usuwane. Na terenie całego województwa pracują żołnierze, służby, straże oraz wolontariusze, a sytuacja jest stale monitorowana przez odpowiednie organy. Trwająca akcja jest koordynowana, przepływ informacji między działającymi jednostkami odbywa się sprawnie, dzięki czemu odnotowywane są dobre efekty prowadzonych działań.

Dlaczego nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej?

Urząd tłumaczy, że z klęską żywiołową, w myśl Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, mamy do czynienia, gdy ochrona zdrowia i życia dużej liczby osób oraz mienia znacznych rozmiarów lub środowiska na znacznych obszarach jest możliwa tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków. "Stała kontrola nad postępami usuwania skutków nawałnic wskazuje, że nie zostaje wypełniona powyższa przesłanka, a stosowane siły i środki w pełni pozwalają na skuteczne i sprawne zażegnanie sytuacji kryzysowej, w której znalazło się województwo pomorskie" - czytamy.

"Co ważne - w stanie klęski żywiołowej w sposób nadzwyczajny funkcjonują organy władzy publicznej oraz mogą zostać ograniczone wolności praw człowieka i obywatela, w sposób taki jak np. zawieszenie działalności niektórych przedsiębiorców, nakaz lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, nakazanie pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, całkowita lub częściowa reglamentacja zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły, ograniczenia w dostępie do usług komunikacyjnych, transportowych, pocztowych, obowiązek opróżnienia lub zabezpieczenia lokali  mieszkalnych bądź innych pomieszczeń, dokonanie przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych budynków budowlanych albo ich części, nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów, nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, zakaz organizowania imprez masowych, nakaz lub zakaz określonego sposobu przemieszczenia się, ograniczenie lub odstąpienie od określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jednakże niepowodującym bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia pracowników oraz wiele innych" - wyjaśnia urząd. 

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.