PARTNER PORTALU
  • BGK

Okręgi wyborcze po nowemu. PKW podjęła uchwałę

  • KDS    6 lutego 2018 - 16:23
Okręgi wyborcze po nowemu. PKW podjęła uchwałę
PKW przygotowała 21 punktową instrukcję dla samorządów. (fot. Facebook/PKW)

Państwowa Komisja Wyborcza podjęła (5.02) uchwałę w sprawie podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze w nadchodzących wyborach samorządowych. W 21 punktach opisuje, na co należy zwrócić uwagę.
PKW przypomina, że wszystkie rady gmin w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy (tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r. mają obowiązek dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy. Zapis ten nie dotyczy rad powiatów i sejmików województw.

Jednocześnie PKW zaleca, aby przed wniesieniem wniosku o podział gminy na okręgi wyborcze pod obrady rady gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedstawił właściwemu komisarzowi wyborczemu, w trybie konsultacji, opracowany projekt. Przypomina, że ci są zobowiązani do udzielenia im pomocy przy opracowaniu projektów podziału gminy na okręgi wyborcze. 

Pełną treść dokumentu zamieściliśmy w multimediach. 

Jeśli w gminach dotychczasowy podział na okręgi wyborcze spełnia wymogi znowelizowanego Kodeksu wyborczego, rada gminy może podjąć uchwałę, w której określi takie same granice okręgów wyborczych jak te dotychczasowe. 

W instrukcji PKW poinformowała, że rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze wyłącznie na wniosek właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Jednakże podział zawarty we wniosku nie jest wiążący dla rady. 

Przy ustalaniu podziału rady powinny uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze (art. 12 ust. 2 ustawy).

PKW wyjaśnia, że przez liczbę mieszkańców należy rozumieć sumę liczb:
- wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu;
- wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek;
- pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, z wyjątkiem osób, co do których  otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.