PARTNER PORTALU
  • BGK

Okręgi wyborcze w gminach i powiatach po nowemu. Depopulacja zbierze żniwo

  • Piotr Toborek    21 lutego 2018 - 06:00
Okręgi wyborcze w gminach i powiatach po nowemu. Depopulacja zbierze żniwo
Do 1 kwietnia samorządy muszą przyjąć uchwały w sprawie podziału JST na okręgi w jesiennych wyborach (fot. Pixabay)

Do 1 kwietnia samorządy wszystkich szczebli muszą przyjąć uchwały w sprawie podziału na okręgi w jesiennych wyborach. Ten obowiązek spoczywa także na tych JST, gdzie podział będzie taki sam jak podczas poprzednich wyborów.
  • Do 1 kwietnia samorządy muszą przyjąć uchwały w sprawie podziału JST na okręgi w jesiennych wyborach.
  • Przy dzieleniu gminy na okręgi wyborcze rady powinny uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy.
  • Z dużych miast jako pierwszy uchwałę w sprawie podziału na okręgi przyjął Wrocław.

W związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze.

Zgodnie ze zmianami, wszystkie rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy - czyli do 1 kwietnia.

Czytaj: PiS jest gotowe na wybory samorządowe

PKW zaleca między innymi, aby przed wniesieniem wniosku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze pod obrady rady, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawił projekt do konsultacji właściwemu komisarzowi wyborczemu. Komisja zobowiązała komisarzy wyborczych do udzielenia pomocy przy opracowywaniu projektów podziału gminy na okręgi wyborcze.

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że jeżeli w gminach dotychczasowy podział na okręgi spełnia wymogi Kodeksu wyborczego, rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi określającą takie same ich granice, jak obowiązujące dotychczas.

Sołectwa i dzielnice jako okręgi

Przy dzieleniu gminy na okręgi wyborcze, rady powinny uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy. Przy dokonywaniu podziału należy też uwzględnić liczbę radnych wybieranych do rad w wyborach w 2018 roku, którą to liczbę zgodnie z Kodeksem wyborczym ustala wojewoda.

Należy też przestrzegać zasady, że w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest sołectwo, a w miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględniać utworzone jednostki pomocnicze.

Wyborcy - w liczbie co najmniej 15 - mogą wnieść skargę na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych do komisarza wyborczego. Mają na to 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. Od postanowienia komisarza wyborczego przysługiwać będzie odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej. Na jej uchwałę zaś - prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Rady się kurczą

Z dużych miast jako pierwszy uchwałę w sprawie podziału na okręgi przyjął Wrocław.

31 grudnia 2017 r. w stałym rejestrze wyborców we Wrocławiu było zarejestrowanych 582 477 osób. Wrocławianie wybiorą do Rady Miejskiej Wrocławia 37 osób (tyle co poprzednio). Podczas wyborów utworzonych zostanie 7 okręgów wyborczych: 2 okręgi sześciomandatowe i 5 okręgów pięciomandatowych.

Przyjęty w uchwale podział na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy zawiera niewielkie zmiany w stosunku do poprzedniego podziału.

- Propozycja została zgodnie przyjęta przez wszystkie klubu, bo tak naprawdę chodziło tu o kwestie demograficzne, po prostu trzeba było dokonać innego podziału mandatów, bowiem liczba mieszkańców w poszczególnych dzielnicach uległa zmianie – tłumaczy wiceprzewodnicząca wrocławskiej rady Dorota Galant.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.