PARTNER PORTALU
  • BGK

Opolskie przyjęło strategię w zakresie polityki społecznej

  • PAP/JL    27 stycznia 2016 - 07:54
Opolskie przyjęło strategię w zakresie polityki społecznej
Opolskie będzie wspierać rodziny mające problemy opiekuńczo-wychowawcze. Fot. Pixabay.com

Zakłada ona m.in. wsparcie rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze, działania na rzecz wspierania aktywności i samodzielności niepełnosprawnych i wsparcie seniorów.
Przyjęta 26 stycznia strategia przygotowana została na lata 2016-2025. To jeden z głównych dokumentów programowych województwa opolskiego wyznaczających najważniejsze kierunki działań w zakresie polityki społecznej.

Oparta została na diagnozie sytuacji w regionie, która wskazała m.in. na pogłębiający się spadek liczby ludności czy zwiększającą się liczbę osób starszych.

Z diagnozy tej wynika też m.in., że na Opolszczyźnie – na tle innych regionów kraju – nieco lepiej kształtuje się sytuacja, jeśli chodzi o zakres ubóstwa.

Największe wyzwania, jakie uwzględnia przyjmowana we wtorek strategia, to m.in. wsparcie rodzin – zwłaszcza tych, które mają różnego typu problemy opiekuńczo-wychowawcze; działania na rzecz wspierania aktywności i samodzielności osób niepełnosprawnych; aktywizacja i wsparcie wzrastającej liczby seniorów w regionie; tzw. włączenie społeczne, czyli działania dla osób mających trudności ze znalezieniem się na rynku pracy oraz wzrost znaczenia tzw. ekonomii społecznej.

Założenia strategii realizować mają samorządy różnego szczebla – w tym samorząd województwa czy organizacje pozarządowe. Źródłem finansowania działań w niej zapisanych mają być głównie środki unijne, ale też pieniądze np. z budżetu państwa, samorządów, PFRON, podmiotów prywatnych i trzeciego sektora.

W programie operacyjnym woj. opolskiego na lata 2014-2020 z puli wynoszącej łącznie ok. 75 mln euro będzie można pozyskiwać dofinansowanie np. na rozwój usług dla osób niesamodzielnych – w tym opiekę środowiskową w miejscu zamieszkania; wsparcie inwestycyjne np. na przebudowę, rozbudowę i modernizację obiektów służących opiece nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i niepełnosprawnymi (m.in. mieszkania wspierane, dzienne domy pomocy); projekty wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz usługi społeczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży przebywającej lub opuszczającej pieczę zastępczą czy np. na kompleksowe programy aktywizacji społecznej i zawodowej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.