PARTNER PORTALU
  • BGK

Oświadczenie majątkowe można złożyć po terminie

  • Agnieszka Widera    26 kwietnia 2016 - 13:14
Oświadczenie majątkowe można złożyć po terminie
Termin składania oświadczeń majątkowych za rok poprzedni mija 30 kwietnia (fot.:fotolia)

• Do 30 kwietnia radni i prezydenci, wójtowie, burmistrzowie oraz kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych mają czas na złożenie oświadczeń dotyczących ich stanu majątkowego.
• Niedopełnienie obowiązku kosztować może mandat, wypłatę czy stanowisko. Dlatego zobowiązani wywiązują się z niego - mniej więcej - terminowo, acz zwlekają do ostatniego momentu, bo kar, za kilka dni zwłoki, praktycznie nikt nie stosuje.
• Kontrowersje wzbudza samo wypełnienie niejasnych formularzy oraz konieczność ich upublicznienia. Bo dlaczego publiczne są majątki samorządowców, a ministrów i prokuratorów już nie?




Do 30 kwietnia każdego roku radni i włodarze muszą „wyspowiadać się” z majątku posiadanego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika odpowiednio z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie województwa.

Kto komu składa oświadczenie?

Oświadczenie majątkowe należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni. Radni składają oświadczenia przewodniczącym rady/sejmiku, z kolei przewodniczący rady/sejmiku, marszałkowie województw oraz wójtowie swoje oświadczenia przedkładają wojewodzie. Ale to nie jedyne osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia:

– zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta – składa dokument wójtowi.

– wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty – składa dokument staroście.

– wicemarszałek województwa, członek zarządu województwa, sekretarz województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa – składa dokument marszałkowi województwa.

– Tak naprawdę obowiązek ten wszedł radnym w krew, szczególnie osobom z wieloletnim stażem w samorządzie i przynajmniej w naszym województwie terminowość składania oświadczeń jest zachowana – mówi Przemysław Litwiniuk, przewodniczący sejmiku woj. lubelskiego.

Przyznaje jednak, że przy ocenie zachowania terminu mogą pojawić się wątpliwości. – Ustawa nie precyzuje, czy 30 kwietnia oświadczenie fizycznie ma się znaleźć na biurku przewodniczącego czy do 30 kwietnia ma być np. wysłane pocztą – dodaje.

Zważywszy że większość zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych robi to na ostatni moment, można się spodziewać, że kompletem oświadczeń właściwe organy dysponować będą w maju.

– Nie robię afery z tego, że ktoś odda oświadczenie dzień czy dwa po terminie. Tym bardziej że jak co roku „ruch” z oświadczeniami robi się dopiero pod koniec kwietnia. Na poniedziałek (25 kwietnia) złożyło 10 z 25 rzeszowskich radnych – wylicza Andrzej Dec, przewodniczący rady Rzeszowa. – Wcześniejsze przepisy mówiły o automatycznym wygaszeniu mandatu, jeśli ktoś w terminie nie złożył oświadczenia. To było absurdalne – dodaje i jak przyznaje, sam stosuje raczej ustne upomnienie wobec zapominalskich radnych. Wcześniej jednak pracownicy kancelarii RM telefonicznie przypomnieli o tym obowiązku każdemu z radnych osobno.

Najpierw wezwanie, potem kara. Jaka?

A co, jeśli samorządowiec nie złoży oświadczenia do końca kwietnia, ani zaraz na początku maja? Przepisy stanowią, że wtedy osoba, której należy złożyć oświadczenie, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę do złożenia oświadczenia majątkowego do niezwłocznego wywiązania się z tego obowiązku. Wzywany ma na to kolejne 14 dni.





REKLAMA




×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.