PARTNER PORTALU
 • BGK

Piecza zastępcza: Zaskakujący skutek programu 500 plus

 • bad    20 grudnia 2017 - 06:07
Piecza zastępcza: Zaskakujący skutek programu 500 plus
W analizie napływów i odpływów dzieci z pieczy zastępczej widać efekt rządowego programu Rodzina 500 plus. Fot. pixabay

Na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w roku 2016 wydano 2,72 mld zł. W systemie widać pozytywne efekty działania 500 plus.
• Rosną wydatki samorządów na zadania związane z pieczą zastępczą.

• Tylko na zatrudnienie asystentów rodziny gminy wydały w 2016 r. ogółem niemal 124 mln zł.

• W analizie napływów i odpływów dzieci z pieczy zastępczej widać efekt rządowego programu Rodzina 500 plus.

 

Senatorowie zapoznali się z informacją rządu o realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w roku 2016. Budżet na ten cel wyniósł 2,72 mld zł. Ponad 1,28 mld zł przeznaczono na rodziny zastępcze, ponad 1,25 mld zł na instytucjonalną pieczę zastępczą, a 182 mln zł na wspieranie rodziny.

Warto zwrócić uwagę nie tylko na rosnące wydatki samorządów na realizację zadań wynikających z ustawy, ale i na istotne zmiany w udziale poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego w tych wydatkach. W 2016 r. nastąpił dalszy wzrost wydatków samorządu gminnego wynikający z konieczności ponoszenia wyższych niż w roku 2015 kosztów współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej (10% kosztów w pierwszym roku pobytu dzieci w pieczy zastępczej i odpowiednio 30% i 50% kosztów, jeśli dziecko przebywa w pieczy 2 lub 3 i więcej lat).

Dorota Gierej, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podkreśliła, że rok 2016 to kolejny etap wsparcia rodziny biologicznej poprzez pracę asystentów rodziny. Ich liczba ukształtowała się na poziomie 3,9 tys., to wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 2 proc.

- Kluczowym wsparciem tego zadania ze strony rządu jest Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016; dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny wyniosło ponad 60 mln zł. To połowa kosztów realizacji tego zadania ponoszonych przez gminy – wyjaśniła Dorota Gierej.

Na zatrudnienie asystentów rodziny gminy wydały w 2016 r. ogółem niemal 124 mln zł (110 mln zł w 2015 r.), co oznacza wzrost w stosunku do 2015 r. o 12,5 proc.

Najwięcej asystentów rodziny w roku 2016 działało w gminach województw: mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego, natomiast najmniej w województwie opolskim, podlaskim, lubuskim. Największy odsetek gmin, w których powołano asystentów rodziny, był w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim.

Dorota Gierej dodała, że od wprowadzenia ustawy w 2012 roku odsetek dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej spadł z poziomu 0,99 proc. do 0,91 proc. w 2016. Z roku na rok spada liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, z 75,5 tys. w 2015 roku do 74,7 tys. w roku 2016.

W 2016 roku około 22 proc. dzieci znalazło się w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, 78 proc. – rodzinnej pieczy zastępczej. W rodzinnych formach pieczy zastępczej wydatki wynoszą od 1 do 2 tys. zł na dziecko, w zależności od rodziny zastępczej. W instytucjonalnej pieczy zastępczej było to ponad 4 tys. zł.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • Autor, 2018-01-02 20:03:28

  Do JOTKA: Źródłem wszystkich wyliczeń są informacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawione w Senacie.
 • JOTKA, 2017-12-22 08:37:08

  Do autora. Skad te dane,że wydatki na dziecko w rodzinnej pieczy zastepczej wynoszą od 1 do 2 tys. zł. Skoro na dziecko w rodzinnej pieczy zastępczej / status rodziny -zawodowa/ wynoszą zgodnie z ustawa max. 1 tys. zł.
 • Agnieszka Wyczółkowska, 2017-12-20 16:00:53

  Wszystko to pięknie, ale dlaczego ani w raporcie rządowym ani w artykule nie powiedziano o formach pomocy, jakie konkretnie działania podjęto. Owszem sumy są ważne , ale chcielibyśmy się dowiedzieć, o konkretach, co , jak ilu rodzinom, a nie tylko za ile.