PARTNER PORTALU
 • BGK

PiS zwolnił w administracji ponad 11 tys. osób

 • pt    1 marca 2018 - 22:03
PiS zwolnił w administracji ponad 11 tys. osób
Zmiany na stanowiskach kierowniczych dotknęły ponad 6,7 tys. osób (fot.pis.org.p)

Przez dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości doszło do zmian na co najmniej 11 tys. 368 stanowiskach pracy. Zmiany na stanowiskach kierowniczych dotknęły ponad 6,7 tys. osób. W trakcie podobnego okresu poprzedniej kadencji Sejmu zwolniono jedynie ok. 10 stanowisk.
 • Forum Obywatelskiego Rozwoju przygotowało raport na temat czystek w administracji publicznej za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości.
 • Raport "Partia w państwie. Bezprecedensowa wymiana kadr w administracji rządowej i jej legislacyjne podstawy" wskazuje, że ustawy "kadrowe" doprowadziły do zwolnienia co najmniej 11 tys. 368 stanowisk pracy.
 • 6 tys. 773 osób zostało zdymisjonowanych ze stanowisk kierowniczych.

- Jeżeli władza jest rozciągnięta i nie jest podzielona, to nie ma państwa prawa, bo każdego można zastraszyć. Ważna jest niezależność wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie prokuratury od jakichkolwiek władz. W żadnej demokracji mi znanej nie było takich zmian od góry do dołu jak teraz w Polsce - podkreśla prof. Leszek Balcerowicz przewodniczący Rady Programowej FOR.

FOR w swoim raporcie mówi, że w trakcie obecnej VIII kadencji Sejmu radykalnie nasiliło się zjawisko uchwalania projektów ustaw, zgłaszanych przez kluby poselskie lub grupy posłów.

Wskazuje, że takie działania powszechnie uważa się za przejaw manipulowania procesem legislacyjnym, sprowadzający się do obejścia obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych, a także nieujawniania Ocen Skutków Regulacji (OSR), których przygotowywanie jest obowiązkowe przy rządowych projektach ustaw.

 

- To, co w obecnej kadencji wyróżnia znaczną liczbę tego typu projektów poselskich, to cel, jaki im przyświeca, podmioty i osoby, których dotyczą, a także tempo, w jakim są rozpatrywane. Są to projekty ustaw, które mają na celu reorganizację wytypowanych podmiotów i instytucji oraz organów administracji rządowej, a w związku z tym wprowadzające znaczne zmiany w obsadzie stanowisk kierowniczych, jak również w zatrudnieniu pracowników. Trafniej można powiedzieć, że są to ustawy umożliwiające zmiany kadrowe pod pretekstem reorganizacji, a zatem należałoby je nazywać ustawami "kadrowymi” - czytamy w raporcie.

FOR podkreśla, że w trakcie podobnego okresu pierwszej połowy poprzedniej kadencji Sejmu zwolniono jedynie ok. 10 stanowisk – jedno na stanowisku kierowniczym i 9 członków rady programowej likwidowanej jednostki.

Forum dodaje, że skala roszad kadrowych udokumentowana w raporcie jest niepełna. Wynika to z faktu, że nadal trwają zmiany personalne będące skutkiem ustaw, które weszły w życie w 2016 i 2017 r.

Jak to działa?

W raporcie podkreślono, że do inicjowania roszad kadrowych najczęściej wykorzystuje się choćby przerwanie kadencji jedno- lub wieloosobowego organu. Przykłady to wszystkie zarządy i rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej, zarządy i rady nadzorcze Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, zarząd i rada nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego, prezes Instytutu Pamięci Narodowej (łącznie – 18 przypadków). Inny sposób na zmiany to przeniesienie ze szczebla lokalnego na szczebel centralny powołań na stanowiska (wszyscy kuratorzy oświaty (szczebel wojewódzki), rady nadzorcze Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, prezesi i wiceprezesi sądów rejonowych).×
KOMENTARZE (8)

 • Tom, 2018-03-03 09:50:09

  A co mieli zmieniać we własnym śmietniku
 • Wyborca, 2018-03-02 14:29:28

  Było za dużo etatów w administracji, co skutkowało rozbudowę komórek w urzędach. W komórce pełnił funkcję dyrektor, I zastępca, II zastępca ci natomiast kierowników natomist kierownicy 20 inspektorów a ci 100 szeregowych pracowników, poddanych do manipulacji nimi.
 • lepsi i gorsi, 2018-03-02 12:28:21

  Dlaczego w prawie całej administracji i w innych jednostkach publicznych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych permanentnie utrzymuje się poniżej 6% ??? dlaczego nie ma relatywnego wsparcia w pomocy znalezienia zatrudnienia osobom niepełnosprawnych w urzędach? przepisy swoje, a rzeczywistość... swoje i nikt nic sobie z tego nie robi. Jedna wielka dyskryminacja.  rozwiń