PARTNER PORTALU
  • BGK

Podlaskie, spór o raport dla lotniska: Wyrok zapadnie za dwa tygodnie

  • PAP/AT    8 marca 2016 - 15:20
Podlaskie, spór o raport dla lotniska: Wyrok zapadnie za dwa tygodnie
Zarząd województwa domaga się 1,9 mln zł od autorów raportu środowiskowego (fot.mat.pras.)

• Zakończył się proces związany z raportem dot. lotniska regionalnego w województwie podlaskim.
• Samorząd domaga się odszkodowania od autorów tego raportu.
• Wyrok w tej sprawie ma zapaść za dwa tygodnie.
Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zakończył się we wtorek (8 marca) proces cywilny związany z raportem oddziaływania na środowisko lotniska regionalnego w województwie podlaskim. Zarząd województwa domaga się 1,9 mln zł od autorów tego raportu.

Samorząd chce odszkodowania od konsorcjum, które kilka lat temu wygrało przetarg na wykonanie analizy wielokryterialnej i raportu środowiskowego dla planowanej inwestycji (wówczas planowanej, bo później władze zrezygnowały z budowy regionalnego lotniska - red.) bo uważa, że doszło do nienależytego wykonania umowy.

Chodzi o raport środowiskowy dla lokalizacji lotniska w gminie Tykocin, w okolicach wsi Saniki, między dwoma parkami narodowymi - Biebrzańskim i Narwiańskim. Dla takiej lokalizacji władze województwa składały do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Podejmując decyzję o jej wyborze, władze województwa oparły się na raporcie oddziaływania na środowisko, wykonanym przez konsorcjum dwóch firm.

Pozytywna decyzja środowiskowa została przez RDOŚ wydana, ale po protestach ekologów uchyliła ją w styczniu 2011 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. GDOŚ zarzuciła m.in., że w raporcie nie było analiz dotyczących oddziaływania lotniska na obszary Natura 2000.

Gdy decyzja została uchylona, zarząd województwa podlaskiego wystąpił do sądu z żądaniem zwrotu pieniędzy od konsorcjum. W jego ocenie doszło bowiem do nienależytego wykonania umowy.

Pełnomocnicy pozwanych firm chcą oddalenia powództwa. Konsorcjum stoi na stanowisku, że nie dano mu szansy na poprawienie raportu i nie wskazano, co miałoby poprawiać. Uważa też proces za przedwczesny; w ocenie jego pełnomocników procedura wydania decyzji środowiskowej nie była bowiem jeszcze ostatecznie zakończona odmownie, a już do sądu trafił pozew przeciwko konsorcjum.

Sąd musi orzec, czy i kiedy rzeczywiście doszło do powstania szkody, a jeśli tak, to czy należy się za to odszkodowanie.

W styczniu 2012 roku strony spotkały się na sali sądowej po raz pierwszy, ale zgodziły się wówczas, by spór zawiesić. Chodziło o to, że wciąż trwały postępowania administracyjne powiązane z tą decyzją środowiskową, mogące mieć wpływ na proces o odszkodowanie.

Proces wznowiono dopiero w styczniu 2016 roku; we wtorek odbyła się ostatnia rozprawa. W charakterze stron sąd przesłuchał wicemarszałek województwa podlaskiego Annę Naszkiewicz oraz przedstawicieli pozwanych firm. Chodziło o ustalenie, czy i w jakim zakresie, wykonana została umowa łącząca samorząd z konsorcjum.

Sąd dopytywał wicemarszałek Naszkiewicz, co jest szkodą i kiedy ona powstała. "Jest to niewłaściwe wykonanie dokumentacji, na podstawie której nie uzyskaliśmy decyzji (środowiskowej)" - mówiła dodając, iż szkoda powstała właśnie wtedy. Podała rok 2011. Pytana, kto wówczas orzekł, iż dokumentacja została wykonana niewłaściwie mówiła, że zarząd województwa.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.