PARTNER PORTALU
  • BGK

Polakom żyje się lepiej? GUS sprawdził sytuację gospodarstw

  • PAP/JS    2 czerwca 2017 - 16:33
Polakom żyje się lepiej? GUS sprawdził sytuację gospodarstw
(fot. pixabay)

Przeciętny miesięczny dochód tzw. rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do złotówki wyniósł w 2016 r. 1 tys. 475 zł i był wyższy o 7 proc. w porównaniu z 2015 - podał GUS. Na konsumpcję wydajemy o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej.
• Z wyliczeń GUS wynika, że z roku na rok zmniejszają się różnice w sytuacji materialnej mieszkańców miast i wsi w wyniku szybszego bogacenia się mieszkańców wsi niż miast. 

• W danych GUS wynika, że istnieją spore różnice w wyposażeniu gospodarstw domowych w poszczególnych województwach.

GUS poinformował też, że przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę w 2016 r. osiągnęły wartość 1 tys. 132 zł i były realnie wyższe o 4,3 proc. od wydatków z roku 2015. Stanowiły one 76,7 proc. dochodów (w 2015 r. - 78,7 proc.).

Na towary i usługi konsumpcyjne wydawaliśmy średnio 1 tys. 83 zł, co oznacza wzrost o 4,5 proc. w stosunku do 2015 r. (w 2015 r. wzrost realny wydatków i wydatków konsumpcyjnych wyniósł ok. 2 proc.).

Uruchomione od 1 kwietnia 2016 r. świadczenie Rodzina 500+ stanowiło przeciętnie w gospodarstwach domowych, otrzymujących to świadczenie, 16,8 proc. dochodów rozporządzalnych na osobę - wyliczył Urząd.

W porównaniu do tego samego okresu z 2015 r. wydatki gospodarstw domowych w 2016 r., bez względu na to czy pobierały świadczenie wychowawcze czy nie, wzrosły o 3,8 proc., a w gospodarstwach osób z dziećmi na utrzymaniu o 5,8 proc. Wydatki małżeństw z 3 lub większą liczbą dzieci na utrzymaniu wzrosły o 12,1 proc.

GUS wyliczył, że w gospodarstwach domowych osób z dziećmi na utrzymaniu przede wszystkim wzrosły wydatki na odzież i obuwie - przeciętnie o 11,1 proc, restauracje i hotele - o 9,6 proc., wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego - o 9,5 proc., zdrowie, rekreację i kulturę oraz transport - ok. 7 proc. a na edukację - o 3,2 proc.

Choć małżeństwa z trójką lub więcej dzieci były w najgorszej sytuacji materialnej (ich dochód rozporządzalny na osobę był niższy o 28,7 proc., a wydatki na osobę były niższe o 30,3 proc. niż średnia krajowa) to jednak w 2016 r. wystąpiła wyraźna poprawa ich sytuacji dochodowej. W stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w tych gospodarstwach aż o 25,2 proc.

Małżeństwa bez dzieci na utrzymaniu znajdowały się z kolei w najlepszej sytuacji materialnej. Ich przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę był o 35,5 proc. wyższy od średniej krajowej, a przeciętne miesięczne wydatki były wyższe o 35,3 proc.

GUS podał, że poprawiło się wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku, w tym nowej generacji - zwłaszcza w smartfony, telewizor plazmowy lub ciekłokrystaliczny z MPEG-4, zmywarki do naczyń oraz komputer z dostępem do Internetu i samochód osobowy. Najlepiej wyposażone są gospodarstwa osób pracujących na własny rachunek i mieszkańców miast. Jednak - jak wynika z wyliczeń GUS - zdecydowanie większy odsetek wiejskich gospodarstw domowych posiadał samochód osobowy, motocykl, skuter czy rower. Gospodarstwa te były też częściej wyposażone w zamrażarki, kuchenki mikrofalowe, i roboty kuchenne. Komputer z dostępem do internetu posiadało 76 proc. gospodarstw miejskich i 70 proc. gospodarstw na wsi, urządzenie do odbioru telewizji satelitarnej lub kablowej ma 76 proc. gospodarstw w miastach i 53 proc. na wsi. Jak zauważył GUS, 2016 r. był czasem, gdy dynamika wzrostu wyposażenia w dobra trwałe była większa na wsi niż w mieście.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Prof. Glass, 2017-06-05 10:47:59

    Tak robolom i prostakom, dla których żarcie, konsumpcja i autko jest najważniejsze, ale inteligencja jest spauperyzowana do imentu! 20 zł, tyle dostaję za zajęcia ze studentami po odliczeniu haraczu na rzecz Sanhedrynu rządzącego tym bantustanem! Moja pensja na Uniwersytecie, to 2090 zł netto! ,Mnie...j zarabiają pielęgniarki i niewykwalifikowana pomoc! Tak Chazarowie likwidują klasę myślących ludzi!  rozwiń