PARTNER PORTALU
  • BGK

Polityka senioralna musi mieć silniejszą pozycję

  • pt/pap    18 maja 2016 - 16:00
Polityka senioralna musi mieć silniejszą pozycję

Zestaw rekomendacji dotyczących polityki senioralnej sformułował Konwent Marszałków Województw RP (fot.rynekseniora.pl)

• Zestaw rekomendacji dotyczących polityki senioralnej sformułował Konwent Marszałków Województw RP.
• Samorządowcy zaapelowali też do rządu o wsparcie dla działań w tym zakresie na szczeblu regionalnym - m.in. dostęp do szkoleń oraz środki na badania i projekty innowacyjne.
W stanowisku przyjętym podczas obrad Konwentu - odbywających się równolegle z Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach - marszałkowie zadeklarowali, że dostrzegają wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa. Przypomnieli m.in., że na koniec 2014 r. udział ludności w wieku poprodukcyjnym wyniósł w Polsce 18,99 proc., natomiast do 2050 r. ma on wzrosnąć do 29,3 proc.

Choć samorządowcy docenili różne dotychczasowe inicjatywy, a także szczególne znaczenie krajowych dokumentów w tym zakresie, podkreślili potrzebę dalszych działań na rzecz tworzenia środowiska przyjaznego osobom starszym, zapewniającego warunki do godnego starzenia się w zdrowiu, przy zachowaniu możliwie jak największej aktywności i niezależności.

Konwent marszałków zaproponował w tym kontekście "Rekomendacje w zakresie polityki senioralnej", które wypracowali urzędnicy odpowiedzialni za sprawy senioralne w poszczególnych regionach. To działania do realizacji na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, również w ramach różnych projektów partnerskich.

Jednym z założeń Rekomendacji uczyniono włączanie tematyki starości do polityk województw. Miałoby się to odbywać poprzez: włączanie jej do regionalnych dokumentów strategicznych, upowszechnianie w procesie edukacji szkolnej (za pośrednictwem centrów doskonalenia nauczycieli czy ośrodków metodycznych), kampanie społeczne (także ponadregionalne) dotyczące kreowania pozytywnego wizerunku starości i problemów osób starszych, a także inicjatywy mające zwiększać bezpieczeństwo seniorów.

Proponowane działania mające zwiększać aktywność w tych grupach wiekowych to: kampanie mające informować i zwiększać ich aktywność społeczną, kreowanie liderów i tworzenie warunków do ich działania aktywizującego te środowiska, tworzenie regionalnych baz informacyjnych o organizacjach działających na rzecz seniorów oraz ich ofercie, a także programy szkoleniowe promowania kształcenia specjalistów zajmujących się animowaniem działań w środowiskach senioralnych.

W obrębie opieki medycznej i wsparcia opiekuńczego samorządowi specjaliści zaproponowali: wspieranie tworzenia na poziomie powiatów centrów usług społecznych, w tym łączących usługi społeczne i zdrowotne, tworzenie warunków do wspólnych działań w zakresie sektora usług społecznych i zdrowotnych oraz inicjatywy na rzecz zwiększenia liczby lekarzy geriatrów i usprawnienia ścieżki specjalizacji.

Aktywności fizycznej i profilaktyce zdrowotnej w najstarszych grupach wiekowych miałyby sprzyjać: programy promocji profilaktyki uwzględniające m.in. pielęgniarki środowiskowe, konkursy promujące działania aktywizujące mieszkańców czy działania związane z promowaniem zdrowego stylu życia i aktywności w każdym wieku.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.