PARTNER PORTALU
  • BGK

Poradnik PKW: kto może kandydować na wójta, burmistrza i prezydenta miasta?

  • MIW    7 lutego 2018 - 14:27
Poradnik PKW: kto może kandydować na wójta, burmistrza i prezydenta miasta?
Kandydat może ubiegać się o fotel wójta, burmistrza lub prezydenta miasta tylko w jednym miejscu (fot. www.wroclaw.pl)

Dwa dni temu informowaliśmy o tym, kto może kandydować w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików. W związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza zaktualizowała swój poradnik dla kandydatów na radnych. Zaktualizowany został również poradnik dla kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Oto jego najważniejsze punkty.
Kandydatem na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta może być:

obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat i jest wpisany do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin na obszarze Polski.

Osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego może kandydować na wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Kandydatem może być także pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy.

Kandydat może ubiegać się o fotel wójta, burmistrza lub prezydenta miasta tylko w jednym miejscu.

Czytaj: Poradnik PKW: kto może kandydować w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików?

Kandydatem na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie może być osoba:

- pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
- pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
- ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
- skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Czytaj: Fundacja Batorego rusza z akcją „Obserwujemy wybory”

Kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta może zgłosić:

Komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w tej samej gminie, w której chce wystawić kandydata na wójta burmistrza lub prezydenta.
Jeżeli komitet chce zgłosić kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w gminie powyżej 20 000 mieszkańców, wtedy liczba zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów na radnych w każdym z okręgów w tym mieście nie może być mniejsza, niż wynosi liczba radnych, wybieranych w danym okręgu wyborczym.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • samorządowieczłejzmiany, 2018-02-08 09:46:28

    Musi jeszcze posiadać akceptację miejscowego komitetu gminnego-powiatowego -wojewódzkiego lub centralnego przewodniej siły narodu - partii dojnej zmiany lub samego prezesa, nie zapomnieć o opinii proboszcza