PARTNER PORTALU
  • BGK

Powołano pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości

  • pt    29 sierpnia 2017 - 16:44
Powołano pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości
Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wchodzi w życie 11 września 2017 r. (fot.wnp)

Minister Andrzej Adamczyk powołał pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości. Do zadań pełnomocnika będzie należało utworzenie i organizacja Krajowego Zasobu Nieruchomości. Będzie on mógł w tym celu wydawać zarządzenia.
• Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wchodzi w życie 11 września 2017 r.

• Utworzony zostanie Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa.

• Zadanie pełnomocnika to możliwie sprawne uruchomienie Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Pełnomocnikiem do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości 29 sierpnia 2017 r. został Tomasz Tomala, zastępca dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Pełnomocnik w okresie sprawowania funkcji wykonuje zadania prezesa KZN oraz dyrektora biura KZN na zasadach określonych w ustawie o KZN. Swoje zadania pełnomocnik będzie wykonywał przy pomocy pracowników Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Najważniejszym zadaniem jest podjęcie czynności niezbędnych do rozpoczęcia działalności przez KZN, a także zatrudnienie pracowników biura KZN. Z chwilą powołania prezesa KZN Pełnomocnik zakończy swoją działalność.

- Zadanie pełnomocnika to możliwie sprawne uruchomienie Krajowego Zasobu Nieruchomości. Jestem przekonany, że działania KZN będą ważnym elementem przybliżającym realizację celów Narodowego Programu Mieszkaniowego. Dlatego życzę pełnomocnikowi, aby jak najszybciej zrealizował zapisane w ustawie obowiązki – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk po powołaniu pełnomocnika KZN.

Nadzór nad działalnością pełnomocnika sprawuje minister infrastruktury i budownictwa, który wyposaży pełnomocnika KZN w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inne składniki aktywów niezbędne do rozpoczęcia przez niego działalności.

Środki na rozpoczęcie działalności pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Krajowy Zasób Nieruchomości

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wchodzi w życie 11 września 2017 r. Utworzony zostanie Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczając je pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu (jego wysokość będzie określana rozporządzeniem Rady Ministrów), w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności oraz realizował wiele innych zadań związanych z ochroną praw najemców.

Zadaniem KZN będzie nadzorowanie najmu, a w szczególności wysokości czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy.

Za naruszenie wymogów dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne, nakładane przez prezesa KZN, w drodze decyzji, od której służy odwołanie do właściwego ministra. Wysokość kary będzie uzależniona od powierzchni, której dotyczy naruszenie oraz liczby dni trwania naruszenia.

KZN ma również dbać o spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania umów najmu.

Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemców, katalog kryteriów naboru został wskazany w ustawie, spośród kryteriów określonych w tej puli KZN będzie, dla każdej inwestycji odrębnie, po zasięgnięciu opinii gminy, ustalał kryteria pierwszeństwa.

Rozwiązania zawarte w ustawie (i rozporządzeniach wykonawczych) gwarantują stabilne warunki inwestowania dla przedsiębiorców, ochronę przyszłych najemców oraz interesy Skarbu Państwa.

Wprowadzone zostały regulacje mające równoważyć interesy inwestorów (operatorów mieszkaniowych) z nakładanymi na nich obowiązkami. Będą oni ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości w związku z jej oddaniem w użytkowanie wieczyste, część powierzchni będą mogły stanowić lokale usługowe (20 proc. z ogólnej puli wszystkich lokali) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30 proc. z lokali mieszkalnych), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie również racjonalny zysk inwestora.

Ustawa przewiduje środki prawne służące kontroli wykorzystania nieruchomości przez inwestora oraz kontrolę nad wysokością czynszu normowanego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.