PARTNER PORTALU
  • BGK

Prawo wyborcze po zmianach: Prezydent wziął na siebie współodpowiedzialność

  • pt    22 stycznia 2018 - 12:20
Prawo wyborcze po zmianach: Prezydent wziął na siebie współodpowiedzialność
Nowe prawo dotyczące organizacji wyborów samorządowych weszło w życie 11 stycznia (fot. shutterstock.com)

Wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie i pragniemy zwrócić uwagę na zagrożenia, jakie wiążą się ze zmianą reguł wyborów wprowadzoną przez Ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. – piszą w specjalnym stanowisku członkowie Zespołów Ekspertów Fundacji Batorego.
  • Nowe prawo dotyczące organizacji wyborów samorządowych weszło w życie 11 stycznia.
  • Eksperci Fundacji Batorego podkreślają, że prezydent podpisując ustawę wziął na siebie współodpowiedzialność za przebieg wyborów.
  • Jak podkreślają ustawa, dokonująca zmiany reguł wyborów i ustroju samorządu terytorialnego, w wielu swoich przepisach jest sprzeczna z Konstytucją RP.

Jak podkreślają naukowcy, którzy zajmowali się analizą i oceną zmian w prawie wyborczym, ustawa została podpisana przez Prezydenta RP mimo poważnych wątpliwości zgłaszanych przez Państwową Komisję Wyborczą, Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacje obywatelskie i ekspertów.

- W ten sposób Prezydent wziął na siebie współodpowiedzialność za sposób przeprowadzenia kolejnych wyborów w Polsce, a także zagrożenia dla wiarygodności procesu wyborczego oraz pluralizmu partyjnego w naszym kraju – napisano w stanowisku.

Czytaj też: Komentarze do prezydenckiego podpisu nowelizacji Kodeksu wyborczego

Jak podkreślono ustawa, dokonująca zmiany reguł wyborów i ustroju samorządu terytorialnego, w wielu swoich przepisach jest sprzeczna z Konstytucją RP, narusza bowiem zasady przyzwoitej legislacji oraz  standardy demokracji i państwa prawnego. Większość zmian jest pozbawiona rzetelnego uzasadnienia.

Zdaniem autorów stanowiska złamany został dobry zwyczaj, zgodnie z którym o regułach wyborów decydował szeroki konsensus stronnictw politycznych (zmieniany nową ustawą Kodeks wyborczy z 2011 r. został uchwalony w Sejmie VI kadencji jednogłośnie).

- Szkoda jest wielka i trudno odwracalna, gdyż manipulowanie regułami wyborów i destrukcja niezależnej administracji wyborczej mogą doprowadzić do podważenia prawomocności i zobowiązującego charakteru wyników przyszłych wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich, a także długotrwale zniszczyć społeczne zaufanie do procedur wyboru władz – piszą naukowcy i podkreślają:

- To proces rozłożony w czasie, osadzony w szerszym kontekście zmian ustrojowych. Jego ostateczny skutek może być dramatyczny – rządzący utracą demokratyczną legitymację, a społeczeństwo wiarę w pokojowe mechanizmy zmian politycznych.

Jak napisano w stanowisku, znajomość dorobku doktryny prawa wyborczego oraz wyników empirycznych badań nad wyborami prowadzi do wniosku, że zmiany w Kodeksie wyborczym otwierają furtkę dla działań mogących zagrozić instytucji wolnych wyborów w Polsce.

Oto najważniejsze problemy, jakie eksperci dostrzegają w nowych przepisach:

*     Uzależnienie administracji wyborczej (Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego i komisarzy wyborczych w terenie) od większości parlamentarnej oraz ingerencja władzy wykonawczej w personalną obsadę stanowisk rodzą poważne obawy o niezbędną bezstronność tych organów. Ta bezstronność jest konieczna nie tylko dla organizacji uczciwych wyborów, ale również rzetelnej kontroli finansowania komitetów wyborczych i partii politycznych (PKW podejmuje decyzje dotyczące subwencji budżetowych, które są podstawowym źródłem finansowania partii w Polsce). Przy niskim poziomie zaufania społecznego i wysokim natężeniu konfliktu politycznego nawet zupełnie uczciwa i rzetelna administracja w warunkach znowelizowanego Kodeksu wyborczego nie uniknie posądzeń o manipulacje wyborcze, zwalczanie opozycji i fałszowanie wyników wyborów.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.