PARTNER PORTALU
 • BGK

Prognoza ludnościowa 2017-2030: Ośrodki sąsiadujące z aglomeracjami będą rosnąć, inni będą mieli spadki

 • MN    31 sierpnia 2017 - 14:58
Prognoza ludnościowa 2017-2030: Ośrodki sąsiadujące z aglomeracjami będą rosnąć, inni będą mieli spadki
W 1007 gminach ubytek ludności wyniesie powyżej 5 proc. do 2030 roku. (fot. GUS)

Główny Urząd Statystyczny przedstawił prognozę ludności w gminach na lata 2017-2030.
• Wśród gmin o najwyższym przewidywanym spadku ludności dominują gminy położone w województwach podlaskim i lubelskim.

• Największym przyrostem ludności będą z kolei charakteryzować się przede wszystkim gminy położone w bezpośrednim sąsiedztwie największych ośrodków miejskich.

• Natomiast bezpośrednio w największych ośrodkach miejskich – powyżej 100 tys. – spośród 39 gmin jedynie w sześciu wystąpi wzrost liczby ludności.

Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że spośród 2478 gmin w Polsce spadek ludności do 2030 r. będzie miał miejsce w 1665 gminach, w tym w 1007 gminach ubytek ludności wyniesie powyżej 5 proc., a w 322 - powyżej 10 proc.

Większość gmin, dla których przewidywany jest duży spadek ludności (powyżej 10 proc.) znajduje się na terenach tzw. „ściany wschodniej” – podaje GUS. Szczególna koncentracja tego typu gmin ma miejsce w woj. podlaskim (stanowią one aż 44 proc. gmin w województwie), w południowej części województwa lubelskiego, obszarach przy granicy z Rosją, wschodniej części Pomorza Zachodniego oraz terenach górskich w południowo – wschodniej części kraju.

Relatywnie dobrą sytuacją demograficzną będą charakteryzować się natomiast obszary położone w województwach małopolskim, pomorskim, wielkopolskim oraz centralna część województwa mazowieckiego (aglomeracja warszawska wraz z przyległymi gminami). GUS zwraca również uwagę na województwo podkarpackie, w którym, pomimo położenia na obszarze „ściany wschodniej”, odsetek gmin o znacznym spadku ludności będzie stosunkowo niewielki.   

Wśród gmin o najwyższym przewidywanym spadku ludności dominują gminy położone w województwach podlaskim i lubelskim. Aż dziewięć spośród dziesięciu gmin o najwyższym prognozowanym spadku ludności do 2030 r. znajduje się w tych dwóch województwach. Jednakże gminą o najwyższym przewidywanym spadku ludności (29 proc. w ciągu czternastu lat) jest Hel. GUS odnotowuje, że powiat pucki (jak i całe województwo pomorskie) odznacza się stosunkowo dobrą sytuacją demograficzną. Gmina Hel charakteryzuje się jednak od wielu lat szczególnie wysokim, ujemnym saldem migracji i w latach 2000 – 2016 jego ludność zmniejszyła się o 22 proc. Warto zauważyć, że wśród dziesięciu gmin o najwyższym spadku Hel jest jedyną gminą miejską.MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • Grzegorz Barański, 2017-09-24 13:31:28

  Do Marcin Skowron: Lubelskie i Podlaskie tam największa bieda i ludzie uciekają do większych miast lub zagranicę.
 • ekspert, 2017-09-06 11:25:58

  W multimediach jest plik word a nie exel jak napisano na końcu artykułu, więc proszę załączyć plik źródłowy, ponieważ lakoniczność artykułu nie pozwala na wnikliwą analizę zagrożenia demograficznego w Polsce.
 • Marcin Skowron, 2017-09-05 19:56:32

  Lubelskie i Podlaskie - tragicznie to wygląda