PARTNER PORTALU
  • BGK

Program „Aktywny samorząd”. PRFON przypomina o terminach

  • MIW    16 lutego 2018 - 10:52
Program „Aktywny samorząd”. PRFON przypomina o terminach
W ramach programu "Aktywny Samorząd" pomoc będzie udzielana m.in. na w utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (fot. pixabay.com)

PFRON przypomina, że do 28 lutego będzie przyjmował wystąpienia samorządów powiatowych o dofinansowanie na realizację programu „Aktywny samorząd”.
Jak dodaje PFRON w b.r. wsparcie będzie udzielane na dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz pomoc: 

- w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
- w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
- w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, kolegium oraz szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Czytaj: Zmiany w przepisach PFRON konieczne dla samorządów

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustalać będzie samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.